Haslev

Stort bevaringspotentiale i bygningsmassen i Region Sjælland

Over 43.000 bygninger i Region Sjælland er ifølge Danmarks Statistik opført før 1900-tallet, og det svarer til ni procent af alle bygninger i det sjællandske. De mange ældre bygninger bærer på en lokal kulturarv, og det stiller krav til blandt andet renoveringsarbejdet, hvis man vil bevare landsdelens historie. Sådan lyder det fra specialist i nordisk kulturarv Marcelle Meier og vinduesproducenten Bøjsø døre & vinduer. 

 

Flere end 43.000 af bygningerne i Region Sjælland er ifølge tal fra Danmarks Statistik opført før 1900-tallet. Det svarer til ni procent af samtlige huse og bygninger i regionen, som qua deres alder har en kulturhistorisk eller arkitekturhistorisk værdi og dermed gemmer på et stykke sjællandsk historie. Koncentrationen af ældre bygninger er størst i Vordingborg, Stevns og på Lolland, hvor hele 16 procent af de tre kommuners huse og bygningsværker er opført før 1900-tallet, mens kommuner som Faxe og Guldborgsund placerer sig på anden- og tredjepladsen med en koncentration af ældre bygninger på henholdsvis 15 procent og 14 procent.

 

Selvom en andel af bygninger som disse ofte er udpeget af kommunen som enten fredede eller bevaringsværdige, og således skal renoveres og vedligeholdes med fokus på det oprindelige, er der fortsat en stor del, der ikke er underlagt konkrete krav om bevaring. Her kan det dog alligevel have en stor, lokal værdi at gøre en aktiv indsats for at bibeholde det oprindelige udtryk, lyder det fra arkitekt og specialist i den nordiske kulturarv Marcelle Meier. Hun opfordrer derfor til sammen med vinduesproducenten Bøjsø, som leverer løsninger til ældre og bevaringsværdige bygninger, at man renoverer med respekt for historien og på den måde bevarer Region Sjællands fælles kulturarv:

 

Ældre og bevaringsværdige huse fortæller ofte en historie om lokale traditioner alt efter, hvor i landet de befinder sig. Det kan være snedkerdetaljer fra en bestemt snedker, byggetekniker fra en lokal tømrer eller noget helt tredje. Vi har således nedarvet en masse kultur i de mange gamle bygninger, der tilfører Danmark sit unikke udtryk, og det er værdifuldt at holde fast i, siger Marcelle Meier og fortsætter:

 

– Har man derfor et ældre hus, er det vigtigt, at man prøver at forstå bygningens kontekst og historie, inden man går i gang med et eventuelt renoveringsarbejde. Hvis renoveringsprocessen er tro mod husets oprindelige udtryk og det miljø, område eller den gade, hvor huset er placeret, formår vi nemlig at bevare den lokale og regionale historie, som Sjælland gemmer på.

 

Vinduesproducenten Bøjsø døre & vinduer er en af de virksomheder, der er med til at bevare den danske kulturarv. Her er man nemlig specialister i at specialproducere vinduer og døre til fredede og bevaringsværdige bygninger, og Bøjsø har derfor også stor erfaring med renovering af ældre huse og lokale varemærker:

 

Man har i dag god mulighed for at renovere med respekt for et hus’ historie, da der findes specialister på alle områder, der kan levere løsninger med datidens udtryk, men med nutidens funktioner. På den måde kan man bevare alle kvaliteterne fra de traditionelle løsninger og stadig imødekomme de energikrav, der stilles i dag, lyder det fra direktør hos Bøjsø døre & vinduer, Lasse Sørensen, som fortsætter:

 

– Skal man eksempelvis udskifte husets vinduer, kan man med fordel undersøge, hvilket håndværk de oprindelige vinduer er blevet bygget med. Det vil oftest være koblede vinduer, som var den typiske vinduesløsning i tidsperioden fra 1750 til omkring 1950’erne, og som vi blandt andet er specialiserede i at producere. På den måde er man tro mod det originale og bidrager samtidig til at bevare bybilledets oprindelige udtryk, som giver de ældste gader i eksempelvis Roskilde og Vordingborg en helt særlig stemning.

 

Lasse Sørensen, som igennem en lang årrække har rådgivet danske boligejere i renovering af ældre og bevaringsværdige huse, fortæller afslutningsvist, at det i mange tilfælde desuden er muligt for boligejere at få tilskud til renoveringen fra kommunen:

 

Det skyldes, at renoveringen ikke kun har betydning for den enkelte boligejer, men også for gadebilledet og det idylliske udtryk, ældre bygninger kan give. Derfor støtter flere af landets kommuner også ofte projekter som disse økonomisk, så alle på den måde er med til at værne om den danske bygningskultur, slutter han.

 

Kommuner i Region Sjælland: Antal huse opført før 1900

Kommuner Antal bygninger i alt Antal bygninger fra før 1900 Procentdel
Vordingborg 28.797 4.677 16 %
Stevns 11.660 1.862 16 %
Lolland 29.001 4.557 16 %
Faxe 17.812 2.654 15 %
Guldborgsund 40.215 5.489 14 %
Sorø 14.314 1.751 12 %
Kalundborg 31.450 2.893 9 %
Næstved 42.808 3.885 9 %
Lejre 12.925 1.169 9 %
Ringsted 15.916 1.425 9 %
Slagelse 43.995 3.828 9 %
Holbæk 35.646 2.921 8 %
Odsherred 38.736 2.227 6 %
Køge 26.907 1.388 5 %
Roskilde 41.010 1.834 4 %
Solrød 9.490 191 2 %
Greve 21.673 304 1 %
Hele Region Sjælland 462.355 43.055 9 %

Kilde: Danmarks Statistik

Kommentarer