Store Spjellerup

Spjellerup Friskole går i gang med at udvide

Friskolen, der ligger syd for Karise, mellem Store Spjellerup og Store Torøje, har på grund af et stigende elevantal brug for at udvide.

Spjellerup Friskole, der ligger på Spjellerupvej 33 mellem Store Spjellerup og Store Torøje, syd for Karise, har på grund af et stigende elevantal brug for udvide deres faciliteter, med et sted mellem 250 og 300 m2.

De vil blandt andet bygge et klasselokale der kan rumme alle skolens elever, et naturfag/fysiklokale, et skolekøkken samt faciliteter til specialundervisning og PPR samt lærernes forberedelse- og mødelokale.

De søgte derfor tidligere på året om en kommunal lånegaranti på 3,5 millioner kroner. Men fik afslag.

Læs også: Ingen kommunal garanti til Spjellerup Friskole

Skolen har i stedet udarbejdet en plan i flere etaper samt optaget et lån til første etape hos deres bank, så de kan komme i gang. I første etape bygges der et ny skolekøkken på bagsiden af hovedbygningen. Det eksisterende skolekøkken bygges om til klasseværelse. Samtidigt renoveres skolens foyer. Første etape forventes at være klar til sommer.

Inden næste sommer vil skolen også færdiggøre en multibane på 10 x 20 meter. Den kan blandt andet bruges til hockey, håndbold og fodbold.

Prisen for første etape løber op i et par millioner kroner og pengene kommer delvis fra skolens egen opsparing.

Resten er lånt i friskolens bank, der har hævet lånebeløbet på et allerede eksisterende lån, der stammer fra friskolens køb af bygningerne fra kommune. De månedlige afdrag bliver derfor ikke højere end de er nu.

Anden etape forventes at starte om to måske tre år. Planen er at bygge en ny administrationsbygning, og måske ombygge den nuværende til klasseværelser. Friskolen ønsker også at fjerne nogle gamle træbarakker, så der kan bygges en større legeplads til børnehaven.

Kommentarer