Debat

Spildevand: Kan og skal, én gang til!

Formanden for Teknik og Miljøudvalget, Ivan Lilleng (K) skriver i et indlæg i Sjællandske d 27-03-2017 at han ikke vil bilde folk ind de kan slippe for påbud om spildevandsrensning, når de ikke kan.

Indsendt af Eli Jacobi Nielsen, Prins Buris Vej 19, 4653 Karise. Byrådsmedlem, DF, Faxe.

Hos Dansk Folkeparti vil og kan vi naturligvis heller ikke love eller kræve at alle slipper for påbud, men vi argumenterer for at der kun udstedes påbud hvor den nødvendige dokumentation for opfyldelse af betingelserne i spildevandsbekendtgørelsens §35 foreligger, og at reglerne for udstedelse af påbud administreres med fornuft og omtanke.

Kommunen SKAL gennemføre en indsats for at opfylde miljømålene, og SKAL sikre gennemførelse af forbedret rensning af spildevand. Dette er imidlertid ikke ensbetydende med at man SKAL udstede det maksimale antal påbud, uden dokumentation for at disse har den ønskede effekt.

Reglerne siger tydeligt at man KAN undlade at udstede påbud, hvis man har foretaget en konkret, saglig vurdering der viser at et påbud ikke vil have nogen effekt. Det er denne mulighed for at anvende sund fornuft og omtanke vi ønsker anvendt, så f.eks. ejendomme hvor udledning og forurening ikke kan registreres eller er minimal, ikke rammes af påbud blot fordi man KAN udstede et.

Love og regler skal overholdes, både af borgere og myndigheder, men myndighederne skal huske at iagttage proportionalitetsprincippet, så der ikke anvendes unødig strenge tiltag, til gene for borgerne.

Kommentarer