Haslev

Socialministeren er anmodet om 15 mio. kr. i akut hjælp til Foreningen Far

Foreningen Far har anmodet Socialministeren og Socialministeriet om 15 mio. kr. i akut statslig støtte i perioden 2020-2022. Foreningen Far blev grundlagt i 1977 og har den største kontaktflade til danske børn og fædre med behov for hjælp og støtte.

Vi oplever aktuelt flere børn og fædre, som mister kontakt end i de seneste 10 år uden saglig grund pga. ventetider, et presset system og diskrimination. Situationen med den nye familiereform er kaotisk, helt uacceptabel og skadelig for børnene.

Det har livsvigtig betydning for børn og børns sundhed at de har en god og stabil kontakt med deres far og mor, som det alt afgørende udgangspunkt. Foruden at der er behov for forebyggelse og ligeværdighed mellem far og mor, så en stor gruppe helt almindelige forældre slet ikke havner i det familieretslige system, som herved presses.

Ministeren, ministeriet og Folketingets politikere bør straks sikre indførelse af lige tid med begge forældre som udgangspunkt og afskaffe bopæl og samværsbegrebet i Danmark. Foruden sikre en ligeværdig statslig finansiering. Det er eneste vej til succes.

Der er ingen tvivl om at den statslige støtte til danske kvindeorganisationer uden støtte til Foreningen Far er kønsdiskrimination og et ministeransvar.

Det har stor betydning for støtten af borgere med et reelt behov, forebyggelsen, social retshjælp og antallet af møder der kan afholdes med politikere, ministerier og styrelser. Dermed har det direkte konsekvens for familielovgivningen, høringer, kulturen og statistikken på det familieretslige området.

Det er skadeligt for børn ikke at have kontakt til far og mor i livet og har store sociale konsekvenser for samfundet. Vi er ved at tabe – hvis ikke vi allerede har tabt – en generation af børn i Danmark, som mangler far kontakt på grund af kønsdiskrimination.

Kommentarer