Rønnede

Rønnede Vandværk snart tilbage til normal drift

Arbejdet med at renoveringen af renvandstanke er nu færdig hos Rønnede Vandværk, og firmaet Aquatex har godkendt kvaliteten.

Rønnede Vandværk skal nu til at starte 4 boringer op og skylle filterne igennem, idag mandag fyldes renvandstankene  og onsdag den 16. okt. monteres et UV-anlæg til desinfektions af vandet, så vandværket ikke skal pumpe rent vand i kloakken.

UV-anlægget lysbehandler vandet så kimtal ved 22 oc og 37 oc  Coliforme bakterier og E. Cili ikke kommer over de lovbestemte krav på, Kimtal ved 22°C <200 på ledningsnettet og Coliforme bakterier 37°C < 1 på vandværket.

Når drikkevandet er godkendt efter 2 vandanalyser med 4. dages mellemrum kan vandværket sende vandet ud i ledningsnettet til forbrugerne, dette forventer de at kunne gøre fredag den 25. okt. 2019, således at forsyningen og tryk i vandværkets område bliver normalt.

Der kan de første dage godt forventes lidt luft og løsnet kalkskaller fra ledningerne, da vandtrykket vendes i flere forsyningsledninger, men dette kan vandværket desværre ikke afhjælpe eller forhindre på nogen måde.

Vandværkets bestyrelse vil gerne sige tak for den forståelse  og tålmodighed der har været i forbindelse med renoveringen af vandværket.

Kommentarer