Haslev

Region Sjælland søger samarbejdspartnere

Region Sjælland rækker hånden ud til mulige samarbejdspartnere, som vil hjælpe med at udvikle ny miljøteknologi. Vores grundvand er truet, så vi skal bruge al den hjælp vi kan få, lyder det fra regionsrådsformanden.

Danmarks fem regioner er ansvarlige for at rense jordforureninger, der truer Danmarks grundvand og indeklimaet i boliger. Nu intensiverer Region Sjælland indsatsen med at udvikle nye miljøteknologier, så regionen kan rense flere forurenede grunde for færre ressourcer:

– I regionerne har vi påtaget os en stor samfundsopgave med at sikre rent grundvand. De seneste kortlægninger viser at problemerne med forurening er et stigende problem. Derfor har vi også brug for nye, billigere og mere effektive metoder og teknologier, så vi kan fortsætte og intensivere arbejdet, fortæller Heino Knudsen, Regionrådsformand for Region Sjælland

På Region Sjællands hjemmeside for miljøteknologi inviterer regionen virksomheder, teknikere, forskere og studerende til at udvikle nye teknologier, der kan anvendes i regionernes arbejde med undersøgelser og oprensning af jord og vandforurening

– Vores medarbejdere på miljøområdet har udpeget flere centrale udfordringer på miljøområdet, hvor nye teknologiske løsninger vil kunne optimere regionernes arbejde med at sikre rent vand til borgerne, siger Heino Knudsen

Innovation og samarbejde

En af udfordringerne er regionens filtre på rensningsanlæggene, hvor det er vanskeligt og dyrt at rense effektivt for klorerede opløsningsmidler og pesticider, der har forurenet grundvandet. Her vil nye løsninger kunne reducere omkostninger og tidskrævende arbejdsgange:

– Det handler ikke om, at tage ned i det nærmeste byggemarked og købe et nyt filter. Hvis vi skal sikre vores grundvand, også til de fremtidige generationer, så skal vi skabe nye fremtidssikrede løsninger, siger Heino Knudsen.

Derfor ser regionsrådsformanden frem til, at Region Sjælland skabe denne mulighed for innovation og udvikling af nye løsninger, og Region Sjælland er et ideelt sted til sådan et samarbejde:

– Selvom Danmark er førende i Europa inden for vandrensning, så har de offentlige institutioner brug for nye og mere effektive metoder. Her mener vi selv, at Region Sjælland er en god samarbejdspartner, når det kommer til udvikling af nye teknologier til forurening. Vi har to forurenede testgrunde, der kan bruges til test og afprøvning at nye metoder i sikre omgivelser. Og vi har teknisk og faglig viden om allerede afprøvede metoder og løsninger på området.

Fakta

www.regionsjaelland.dk/mtrs er Region Sjællands hjemmeside for miljøteknologi. Her kan man finde information om mulighederne for at samarbejde med Region Sjælland om udvikling af miljøteknologiske løsninger, der kan optimere arbejdet med jord- og grundvandsforurening, samt indeklima og råstoffer.

Kommentarer