Debat

Integrationsjob: Oversolgt

Overskrifterne i de lokale medier i uge 22 kunne give indtryk af at man i Faxe kommune har knækket koden til at få flygtninge og indvandrere ud på arbejdsmarkedet.

Indsendt af Eli Jacobi Nielsen, Prins Buris Vej 19, 4653 Karise. Byrådsmedlem, Dansk Folkeparti, Faxe.

Der henvises til en artikel i Jyllandsposten iflg. hvilken der er skabt 14 såkaldte IGU-jobs i kommunen.

Som ved mange andre solstrålehistorier om integration er det imidlertid klogt at nærlæse artiklerne, og det bemærkes så at 9 af jobbene er oprettet af kommunen selv, mens kommunen har overtaget ’det tunge læs i forhold til det formelle’ for de øvrige. Der er således ikke tale om at virksomhederne står i kø for at bruge ordningen, blot at kommunen ved en massiv indsats skaffer nogle få i beskæftigelse.

Denne indsats er naturligvis ikke gratis, udgifterne er ikke oplyst, og fylder måske ikke så meget overfor de svimlende 42 millioner kroner der blev brugt til boligplacering, integrationsprogrammer mm i 2016 i Faxe Kommune. Der er dog om ikke tvivl om at de kunne have gjort stor gavn på andre dele af beskæftigelsesindsatsen, f.eks omkring de langtidsledige.

 

Kommentarer