Haslev

Faxe opfordrer til at støtte Danmark planter træer

En række daginstitutioner i Faxe Kommune samler ind til 'Danmark planter træer 2019'. I den forbindelse får de besøg af Faxe Kommunes naturvejleder Louise Villumsen, der laver forskellige øvelser om træer med børnene. I uge 34 besøgte naturvejlederen daginstitutionen Mælkevejen i Faxe Ladeplads. Her skulle børnene selv prøve at være et træ, og til at lytte til skoven. Foto: Faxe Kommune.

Frem mod lørdag den 14. september opfordrer Faxe Kommune alle borgere, foreninger, institutioner og virksomheder til, at vi i vores lokalområde går sammen om at samle penge til at plante træer – målet er sammenlagt en million træer på landsplan.

Camp Adventures nye Skovtårn ved Rønnede bliver basen for et stort og nyt indsamlingsshow, som TV2 og Danmarks Naturfredningsforening samarbejder om lørdag den 14. september klokken 20.00 – 23.00.

Det bliver et tre-timers show med optrædener fra blandt andre Medina og Anne Dorte Michelsen, oplysning og indslag fra hele landet – alt sammen for at samle penge ind til plantning af træer. Målet er en million træer, som skal plantes i såkaldte folkeskove, der bliver tinglyst som fredsskove – det betyder, at det er permanent skov.

Flere af Faxe Kommunes daginstitutioner støtter indsamlingen og kommunens yngste borgere får et godt indblik i, hvor vigtige træer er for klimaet.

Institutionen Heimdal i Faxe, Karise Børnehus og Mælkevejen i Faxe Ladeplads får i august og september besøg af Faxe Kommunes naturvejleder Louise Villumsen. Hun fortæller om træer og laver øvelser med børnene, og så sælger børnene træbeviser for 20 kroner.
For hvert solgt træbevis bliver der plantet ét træ i Danmark planter træer-kampagnen.

Gisselfeld dobler op
Også Gisselfeld bakker op. Godset donerer ét træ pr. træbevis, børnene sælger – helt op til 1.000 træer, som bliver plantet et egnet sted på Gisselfelds jorde i vinterhalvåret.
Desuden deltager Gisselfelds skovfoged Jan H. Olsen i besøget hos Heimdal, så børnene også kan høre om hans arbejde med træ.

Borgmester Ole Vive håber, at rigtig mange borgere vil bakke op.

– Træer spiller en vigtig rolle for klimaet, både i forhold til CO2 og i forhold til plante- og dyreliv i det hele taget. Et indsamlingsshow som dette er med til at sætte fokus på, at vi skal passe på kloden. Jeg håber, at borgere og virksomheder i kommunen, inden den 14. september, stabler aktiviteter på benene for at samle penge ind til formålet, siger borgmester Ole Vive og henviser til www.danmarkplantertræer.dk, hvor man kan lave sin egen indsamling.

Folkeskov i Haslev
Faxe Kommune vil som kommune gerne fremme, at der bliver plantet flere træer, selvom der er ganske meget skov i kommunen i forvejen.

Ifølge de seneste tilgængelige tal fra Danmarks Statistik er Faxe Kommune faktisk den kommune på Sjælland, som har mest skov pr. indbygger.

Kommunen håber at få en af de folkeskove, som skal etableres rundt om i Danmark i forbindelse med Danmark planter træer. Der er allerede udpeget et område nord for den tidligere Lysholm Skole i den vestlige del af Haslev. En første etape på 3,4 hektar vil forhåbentlig allerede blive plantet i efteråret 2019, og senere kan området øges til at omfatte godt 5 hektar skov.

Det bliver et skønt rekreativt område i den del af Haslev by, hvor der i disse år sker en masse boligbyggeri, og borgerne i byen kommer til at blive inddraget i, hvordan skoven skal etableres.

Mere skov i Karise
Også i Karise kommer der mere skov. I 2020-2021 vil der nemlig blive rejst skov på et areal på 5 hektarer i den nordøstlige del af Karise. Formålet er også her at skabe endnu mere bynær natur. Også i Karise bliver borgerne inddraget i etablering af det rekreative område.

Gode idéer
På hjemmesiden www.danmarkplantertræer.dk er der masser af gode idéer til indsamlinger, man kan stable på benene inden den 14. september.

Du kan løbe, cykle eller foretage dig andet, og du kan lade dit netværk motivere dig ved at give en donation til din indsamling. Eller du kan arrangere et motionsløb eller sportsturnering, hvor I donerer et træ pr. deltager. Der er masser af muligheder for at lave en event for at støtte sagen.

Kommentarer