Rønnede

ECO Valley – Nyt initiativ fra DF

Da Faxe Kommune vedtog lokalplanen for ECO Valley i 2011 var drømmen at gribe en trend i tiden, og skabe et erhvervsområde med en specifik ”Grøn Profil”

Indsendt af Eli Jacobi Nielsen, Prins Buris Vej 19, 4653 Karise. Byrådsmedlem, Dansk Folkeparti, Faxe.

Millioner blev investeret i opkøb, byggemodning, salgskampagner mm, men indtil nu uden salg af blot en enkelt parcel.

Det er derfor nødvendigt nu at stoppe op og indse at visionen om at skabe et center for den højt besungne grønne omstilling har udviklet sig til en illusion i stedet. Som kommune må man forsøge at skabe de bedst mulige betingelser for erhvervslivet, dvs sørge for et tilstrækkeligt udbud af erhvervsgrunde, smidig behandling af byggesager mm, men man kan ikke detailstyre udvikling og behov. Hvis en række virksomheder kan se en gevinst ved at etablere sig i nærheden af hinanden vil de gøre det, og hvis udveksling af restprodukter er rentabel vil dette også udvikle sig som et naturligt forløb, der er ikke behov for kommunal indgriben og styring.

Dansk Folkeparti tager nu initiativet til et opgør med ”det grønne fata morgana” ved i første omgang at foreslå ændring/udskiftning af den gældende lokalplan 1000-51, så henvisningerne til ”Projekt ECO Park” fjernes, og det pointeres at der er tale om et helt normalt erhvervsområde. Det er oplagt senere at følge op på dette ved at ændre navnet for området til et mere neutralt, som f.eks. Rønnede Industripark Vest eller lignede, ligesom stamvejen bør omdøbes fra det abstrakt-akademisk klingende Symbiosen til noget mere mundret.

Faxe kommune har foreløbig forgæves investeret mere end 45 millioner kr i området. Dansk Folkeparti ønsker at forbedre mulighederne for forrentning af denne kapital, og for at få gang i salget af parcellerne, derfor starter vi initiativet, som vi håber vil få tilslutning fra de øvrige partier i byrådet.

Kommentarer