Haslev

Debat: Politiske samtaler med tværpolitisk duo

De to lokale, sjællandske kandidater Line Krogh Lay og Kirsten Kock vil gerne have nuancerne med i dialogen med lokale borgere.

 

– Vi er som politikere og politiske kandidater nødt til selv at tage ansvar for at skabe mere tillid til, at vi faktisk alle – uanset politisk observans – forsøger at gøre det, som vi mener, er bedst for Danmark og de mennesker, der bor her. Vi skal gøre os umage for at komme ud at møde alle slags mennesker netop der, hvor de er, gå i dialog med dem og tage de svære debatter – også med dem, der er uenige med uenige med os i det meste, udtaler Line Krogh Lay (B) og Kirsten Kock (Å) enstemmigt.

 

De to kvinder er gået sammen i et lille minipanel, og deres opfordring lyder:

– Hvis du kunne tænke dig en politisk samtale med plads til nuancer, så skriv til os. Du kan samle din familie, dine venner, din forening eller dine kollegaer. Hvis I giver kaffen, tager vi kagen med. Det er jer, der sætter dagsorden.

 

– Det er en af de ting, jeg har prioriteret højt, siden jeg kom i Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune i 2014, og det er noget, jeg har tænkt mig at fortsætte med, hvis jeg er så heldig at komme i Folketinget. For politik handler jo om jeres virkelighed og det land, som vi alle er fælles om. Alle har noget at byde ind med, og man kan finde noget at være enige om med langt de fleste,  udtaler Line Krogh Lay.

 

– I Alternativets regeringsgrundlag har vi et afsnit om et nyt folkestyre med en mere involverende demokrati. Mange føler med god ret, at afstanden til de folkevalgte er blevet større, ligesom den demokratiske deltagelse for mange er reduceret til et simpelt kryds hvert fjerde år. Jeg ser den lokale, direkte dialog som en god start, der giver borgerne en reel mulighed for at involvere sig., lyder det fra Kirsten Kock.

 

Line  og Kirsten er ikke enige om alting, men de er enige om flere ting: Ønsket om en ny retning for Danmark, en styrket demokratisk samtale, klima, miljø og uddannelse skal prioriteres – og så så de gerne lidt flere kvinder i Folketinget.

 

Hvis du ønsker at komme i kontakt  med de to lokale kandidater, for at arrangere en demokratisk samtale, kan du skrive til dem på hhv. linekroghlay@outlook.dk og kirsten.kock@alternativet.dk.

 

Kommentarer