Debat

Debat: Overflytning af elever

Det er almindeligt anerkendt at forholdene omkring skoler og daginstitutioner er to af de mest afgørende parametre når potentielle tilflyttere vælger en kommune til eller fra.

Indsendt af Eli Jacobi Nielsen, Prins Buris Vej 19, 4653 Karise. Byrådsmedlem, Dansk Folkeparti, Faxe.

Som noget helt naturligt ønsker de fleste forældre sikkerhed for at børnene kan gå i den nærmest liggende skole, indtil det tidspunkt hvor de selv vælger at fortsætte uddannelsen andetsteds.

Det er derfor glædeligt at der nu er enighed i byrådet om at afskaffe de forkætrede ”prikkerunder” for skoleåret 2017/18, men der dryppes malurt i bægeret når flertalsgruppen i byrådet, (SF, Venstre, Konservative og Socialdemokratiet) ønsker foretaget endnu en evaluering af skolestrukturen i 2018.

I Dansk Folkeparti anser vi beslutningen i byrådet d 14. marts som skolestrukturens endeligt, og en erkendelse af klasseoptimeringskonceptets mangler. Det er oplagt nu at skue fremad, og som en del af bosætningsstrategien at give tilflyttere tryghed omkring børnenes skolegang, dvs tilbud om skolegang på den nærmeste skole. For at kunne gøre dette kan det blive en mulighed/nødvendighed at anvende aldersintegreret undervisning, og det er derfor vigtigt at man forbereder sig på dette, både rent administrativt, og gennem efteruddannelse af lærere.

Kommentarer