Dalby

Dalby-Rode Vandværk udskifter vandmålere

Dalby-Rode Vandværk vil i 2019 udskifte alle jeres vandmålere til elektroniske vandmålere.

Vandværket har indgået aftale med Faxe Forsyning / Haslev Vandværk om at foretage udskiftningen.

Forbrugerne vil derfor blive kontaktet løbende i året for en aftale om tidspunkt for udskiftning af vandmåleren.

Specielt for alle med indvendige målere er det vigtigt, at sørge for at indgå en aftale så vandværket kan få adgang til måleren.

Omkostningen for udskiftningerne bliver dækket af vandværket, og udskiftningen giver derfor ikke anledning til nogen ekstraregning til forbrugerne.

Vandværket dækker generelt for hanen før måleren hvorimod hanen efter måleren er forbrugerens. Dette gælder både indvendige målere og målere i målerbrønd. Hvis det ønskes at denne hane skal udskiftes kan det aftales med Faxe Vandværk på ejerens regning.

Ved at skifte til elektroniske målere opnås der flere fordele, hvoraf de mest indlysende kan nævnes automatisk aflæsning, info til brugerne om evt. uregelmæssigt forbrug og afregning efter forbrug 4 gange om året i stedet for a conto.

Vandværket forventer at alle målere er skiftet i 2019 således at vandmålerne kan aflæses elektronisk fra nytår 2019/2020.

Bestyrelsen ser frem til at alle  forbrugere vil modtage målerudskifterne, således at udskiftningen vil blive udført hurtigt og til alles tilfredshed.

Driften af vandmålerne vil fremover ligeledes blive varetaget af Faxe Forsyning/ Haslev Vandværk.

Kommentarer