Haslev

Bedre forudsætninger for Faxes erhvervsliv

Budget 2020 og overslagsårene sigter mod gode forudsætninger for det lokale erhvervsliv. Det gælder investeringer i infrastruktur, byggemodninger samt investeringer i trafik og fritidsfaciliteter.

32 millioner kroner.
Så meget har byrådet valgt at afsætte til byggemodning i de kommende fire år fra 2020-2023.

De 12 millioner er til fortsat byggemodning af Eco Valley, erhvervsområdet langs Sydmotorvejen midt i Faxe Kommune. Her har flere virksomheder allerede set værdien i den attraktive placering tæt på god infrastruktur mod nord og syd – samt en kommende motorvej til Næstved – og det skal være muligt for endnu flere i fremtiden.

Der er derudover afsat 20 millioner kroner til byggemodning både for boliger og erhvervsliv. Faxe Kommune er allerede en attraktiv bosætningskommune. Byrådet forventer, at kommunen vil fortsætte med at være et godt tilvalg. Hidtil har det været private, som har byggemodnet de udstykninger, byrådet har medvirket til at lave lokaleplaner for.

– Dykker man ned i vores anlægsinvesteringer for de kommende år, så kan man se investeringer, som har erhvervslivet i fokus. Det er blandt andet byggemodninger. Vi er så centralt placeret på Sjælland, at der er god grund til at etablere sig hos os – og med fortsat tilflytning øger vi også muligheden for, at de rette folk til virksomhederne kan bo her, siger borgmester Ole Vive.

– Vores investeringer i fritidsfaciliteter, så som en ny sportshal i Dalby og renovering af eksisterende faciliteter rundt om i kommunen, er med til at understøtte, at her er godt at bo og godt at flytte til, tilføjer Ole Vive.

Mens investeringer i bosætning via byggemodning og blandt andet fritidsfaciliteter understøtter, at folk flytter til kommunen og dermed skaber et godt grundlag for den arbejdskraft, lokale virksomheder efterspørger, er der også andre erhvervsrettede investeringer på budgettet.

Formanden for Teknik- & Miljøudvalget, Eli Jacobi Nielsen, fortæller:

– Vi har etableret en infrastrukturpulje på 1,5 millioner kroner årligt de kommende seks år, altså sammenlagt 9 millioner kroner. Puljen kan bruges til nye, fysiske anlægsarbejder, der forbedrer og udvikler kommunens samlede infrastruktur. Det kan være inden for transport, forsyning, digital kommunikation, mobilkommunikation, fiberudlægninger, fysik vejudstyr med videre, siger Eli Jacobi Nielsen, og tilføjer, at man med denne pulje også kan agere hurtigt med nødvendige initiativer.

Trafiksikkerhed, en lysregulering i Dalby og cykelstier er også på budgettet, påpeger han.
Derudover er der planlagt investeringer i konkrete vejprojekter i Haslev, som kan fremme mobiliteten for både erhvervslivet og borgerne i kommunen.

– Det er blandt andet forlængelsen af Gisselfeldvej fra Ny Ulsevej til Køgevej i Haslev. I forbindelse med det projekt bliver tænkt tre rundkørsler ind – både for at øge trafiksikkerheden, men også for at gøre trafikken mere smidig, fortæller Eli Jacobi Nielsen.

Et enigt byråd har vedtaget det samlede budget. Der er udstukket en retning, som styrker erhvervslivets muligheder for attraktiv placering på Sjælland og fremtidig rekruttering af medarbejdere – helt lokalt.

Og som noget nyt rummer anlægsbudgettet et bud på prioriteringen af midler længere ud i fremtiden.

Kommentarer