Debat

Anstændighed i spildevand, DF style

I et indlæg i medierne d. 5/4 anfører formanden for Teknik og Miljøudvalget, Ivan Lilleng, (C), at have hørt lokale politikere tale om at ”udfordre loven”.

Indsendt af Eli Jacobi Nielsen, Prins Buris Vej 19, 4653 Karise. Byrådsmedlem, DF, Faxe.

Jeg tilstår gerne, både at have anvendt lignende udtryk, og at være blevet inspireret til det af Slagelses borgmester Steen Knuth (V), der brugte det i en pressemeddelelse d 21/12 2015.

Og der er naturligvis ikke tale om at ville tillade ulovligheder, men alene at gøre op med den overfortolkning af love og regler der finder sted i mange kommuner, også i Faxe. Vi er helt enige i at kommunerne er forpligtet til at gøre en indsats for vandmiljøet, men ønsker at myndighederne overholder deres forpligtigelser, både mht dokumentation for forureningen og overholdelse af proportionalitetsprincippet. Dette burde være en selvfølge i dagens Danmark, men er det desværre ikke, derfor er det nødvendigt at udfordre reglerne, eller rettere håndhævelsen af disse. Nogle politikere mener man ukritisk bør følge forvaltningens regelfortolkninger, og kalder det at tage ansvar, dem om det.

At tage politisk ansvar betyder for Dansk Folkeparti dels at træffe og bakke op om upopulære beslutninger når disse er nødvendige, men også at sikre at borgernes interesser varetages, og at de ikke udsættes for urimelig behandling og overgreb, herunder udstedelse af unødvendige spildevandspåbud. Det gøres med en selvstændig, kritisk og objektiv tilgang til emnerne, ikke mindst når det gælder spildevandsproblematikken.

Det er politisk anstændighed for DF, og et ansvar vi gerne tager på os.

Kommentarer