Haslev

ZBC, SOSU Sjælland og Selandia fusionerer

Region Sjælland kan nu glæde sig over at have Danmarks næststørste erhvervsskole. Med fusionen følger den innovationskraft og robusthed, der skal til for at sikre og udvikle et bredt og fagligt stærkt uddannelsestilbud i regionen.

– Der er mange perspektiver i at fusionere. Med en større og mere robust skole kan vi bedre sikre udbuddet af små uddannelser såsom industritekniker, bager eller tarmrenser. For ved at gå sammen bliver vi mindre sårbare over for udsving i konjunkturer og skift i politiske prioriteringer, siger bestyrelsesformand for ZBC og konstitueret bestyrelsesformand i Interim bestyrelsen, Vagn Sanggaard Jakobsen.

Fusionen skal sikre regionale arbejdspladser

Den fusionerede skole kommer til at hedde ZBC og får cirka 7.000 årselever, 1000 ansatte, mere end 30 forskellige uddannelser, utallige efteruddannelser og adresser i 8 byer. Det bliver en stor skole med hjemsted i Ringsted, men det er afgørende for de tre bestyrelsesformænd at pointere, at størrelsen ikke er et mål i sig selv.

– Prognoserne viser, at der i 2020 kommer til at mangle over 13.000 faglærte i vores region. Derfor skal vi i samarbejde med virksomhederne være med til at sikre, at den lille tømrervirksomhed i Kalundborg såvel som den store kommune får både kvalificerede elever og efterfølgende arbejdskraft. Ved at fusionere kan vi pulje og optimere vores kompetencer, så vi fortsat leverer høj kvalitet. Samtidig får vi bedre muligheder for at gå nye veje, der løfter kvaliteten yderligere, siger bestyrelsesformand for SOSU Sjælland og konstitueret næstformand i Interim bestyrelsen, Per B. Christensen.

Det skal være nemt at samarbejde

Fusionen bidrager også til at styrke vigtige partnerskaber og fremme samarbejde på tværs af kommunegrænser.

– I selve fusionsprocessen har vi lagt vægt på, at vi som skole vil bevare en åbenhed og stærk forankring i de lokale miljøer. Og vi vil i de sammenhænge, hvor det er muligt styrke samarbejdet yderligere. Det kan både være til virksomheder, andre erhvervsskoler, grundskoler eller kommuner, fortæller bestyrelsesformand for Selandia og konstitueret næstformand i Interim bestyrelsen, Arne Petersen.

Bestyrelsesformand for ZBC og konstitueret bestyrelsesformand i Interim bestyrelsen, Vagn Sanggaard Jakobsen supplerer:

– I forhold til grundskolerne kan vi for eksempel styrke samarbejdet og hjælpe hinanden med at leve op til det politiske mål, at flere skal vælge en erhvervsuddannelse. Vi kan med én indgang til over 30 uddannelser bredt i regionen tilbyde en pallette af samarbejdsmuligheder, der præsenterer folkeskolelever for ungdomsuddannelsernes forskellige og mange muligheder.

En attraktiv arbejdsplads

En af visionerne med en fusion er også at være en attraktiv arbejdsplads, der både kan fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

– Vi går en tid i møde, hvor der bliver mangel på kvalificeret arbejdskraft. Vi kan som en stor arbejdsplads tilbyde flere og bredere karrieremuligheder. Det er til gavn for eleverne på vores skole, at vi kan fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere, slutter Interim direktør for den fusionerede skole Michael Kaas-Andersen.

Fakta:

  • Adresser i 8 byer: Haslev, Vordingborg, Næstved, Slagelse, Ringsted, Holbæk, Roskilde og Køge
  • 1000 ansatte
  • Danmarks næststørste erhvervsskole
  • 7.151 årselever
  • 36 grundforløb
  • 30 hovedforløb
  • Efter- og videreuddannelse på alle dominerende brancher

Kommentarer