Rønnede

VVM-undersøgelse om ny motorvej et skridt nærmere

Rønnede: Miljøkortlægningsrapport som belyser natur- og miljøforhold omkring kommende motorvej mellem Rønnede og Næstved er netop færdig.

Nu har Vejdirektoratet offentliggjort en rapport, der indeholder en grundig kortlægning af forholdene i området. Den viser, at det vil være nødvendigt at beskytte de lokale skove og dyrelivet der.

Rapporten om rute 54 og et kort over området kan downloades fra Vejdirektoratets hjemmeside.

– Den nye rapport udgør et meget væsentligt grundlag for den VVM-undersøgelse, som vi offentliggør senere på året. For det er vigtigt at vide, hvilke dyr, planter, fortidsminder, landskaber m.m., vi skal tage hensyn til i vores arbejde med den kommende motorvej. I området mellem Næstved og Rønnede er der nogle udstrakte skovområder, hvor der lever mange forskellige dyr. Det er især disse skove og dyre- og plantelivet i disse skove, vi skal være opmærksomme på, siger projektchef i Vejdirektoratet Ulrik Larsen.

Læs også: Infomøde om ny motorvej til Næstved på Rønnede Kro

Vejdirektoratet har foretaget en grundig registrering af dyrelivet og har fundet frem til, at især visse flagermusarter, skovmår og hasselmus vil kunne blive påvirket af en eventuel kommende motorvej i området. Der vil også skulle tages hensyn til en række fortidsminder, blandt andet gravpladser fra romersk jernalder, stendysser og høje. Tre kirker i området fungerer i dag som pejlemærker i landskabet, og det kan blive ændret af en ny motorvej. Endelig vil en kommende motorvej krydse nogle vandløb, som kan være sårbare i forhold til udledning af overfladevand.

– Uanset hvilken linjeføring, politikerne vælger, vil det påvirke mennesker, natur, miljø og landskab. Men vi forsøger at indpasse motorvejen bedst muligt i området, så omgivelserne generes mindst muligt. Vi kan for eksempel justere linjeføringerne for at undgå særligt sårbare områder, vi kan opsætte støjskærme, og vi kan lave passager for dyrene på tværs af vejen, fortæller Ulrik Larsen.

Kortlægningsrapporten er et grundlag for den kommende miljøvurdering og VVM-redegørelse, som kommer til efteråret. Her vil de enkelte linjeføringers påvirkning blive vurderet, ligesom relevante foranstaltninger til at afhjælpe disse påvirkninger vil blive beskrevet.

Interesserede kan følge projektet på Vejdirektoratets hjemmeside.

Udover en vurdering af virkningerne på miljøet indeholder den kommende VVM-redegørelse en grundig beskrivelse af blandt andet de trafikale, tekniske samt arealmæssige forhold. Den vil også beskrive, hvilke konsekvenser af en kommende motorvej vil have for naboerne og komme med forslag til, hvordan generne for dem kan mindskes.

VVM-undersøgelsen skal være færdig i slutningen af 2016.

Før byggeriet af en motorvej kan gå i gang, skal Folketinget vedtage en anlægslov for projektet.

Kommentarer