Faxe

Venstre vil styrke samarbejdet mellem Faxe kommune og Region Sjælland

Ole Vive (V) borgmesterkandidat i Faxe kommune

For Venstre vil mennesket altid komme før systemerne og strukturerne. Derfor er det vigtigt, at samarbejdet på tværs af kommuner og Regionen altid sætter borgeren i centrum, og ikke skaber unødige hindringer.

Skrevet af: Ole Vive (V) borgmesterkandidat i Faxe kommune og Jacob Jensen (V), MF og kandidat til posten som regionsrådsformand i Region Sjælland

For Venstre vil mennesket altid komme før systemerne og strukturerne. Derfor er det vigtigt, at samarbejdet på tværs af kommuner og Regionen altid sætter borgeren i centrum, og ikke skaber unødige hindringer.

Er man f.eks. i gang med et længerevarende behandlingsforløb, som involverer både kommunale og regionale tilbud, er det trættende, hvis man igen og igen skal møde nye læger og andet sundhedspersonale, og hver gang skal fortælle sin sygdomshistorie forfra. Det er belastende, hvis undersøgelser og opfølgningerne ligger spredt over flere forskellige dage og for mange forskellige adresser rundt om i regionen. Og det er frustrerende, hvis samarbejdet og kommunikationen mellem region og kommunen ikke fungerer ordentligt. Patienten skal opleve, at der tages hånd om sygdomsbehandlingen, og skal ikke bekymre sig om, hvorvidt det er en
kommune eller regionen, der er ansvarlig for det videre forløb. Fokus skal være på at blive rask!

Mange ting kan vi beslutte kommunalt og regionalt. Men nogle også for vores område væsentlige ting bliver besluttet i Folketinget. Det gælder f.eks. statslige infrastrukturinvesteringer, som det gælder muligheden for at placere uddannelsesinstitutioner. Kan et lokalt/regionalt område stå sammen, så står man så meget desto stærkere i kampen om investeringerne i konkurrencen med andre dele af landet.

Derfor skal vi også straks handle, når der opstår uhensigtsmæssigheder i systemet, som f.eks. da unge studerende fra Faxe og Stevns ikke kunne optages på gymnasiet i Køge, selvom det er det gymnasium, der er tættest på. Vi skal være på mærkerne, hvis muligheden opstår for at få nye statslige arbejdspladser til området, når regeringen laver næste runde af udflytningen. Og vi skal stå sammen om at sikre de nødvendige infrastrukturinvesteringer ikke mindst motorvejen mellem Rønnede og Næstved, når næste trafikaftale laves på Christiansborg.

Vi skal kunne se ud over egen kommunegrænse og arbejde sammen på tværs af geografiske skel. Det vil styrke hele landsdelen, og dermed vil det også styrke det helt lokale område. Det forudsætter et stærkt samarbejde mellem kommune og region, og det vil Venstre være garant for.

Det gælder både i Faxe kommune og i Region Sjælland.

Kommentarer