Haslev

Ulovlige anbringelser af børn i Faxe?

Debat: Hen over sommeren har jeg været igang med et detektivarbejde, i forhold til overholdelse af loven på området for udsatte børn og unge i Faxe Kommune.

Indsendt af Kenneth M. Nielsen, Birkedommevej 8, 4690 Haslev. Bestyrelsesmedlem Liberal Alliance i Faxe.

Det kom frem, at revisionen har fundet graverende fejl i 6 ud af 10 sager, hvilket må være årsagen til, at der på budget 2017 er afsat yderligere 7 mio. kr på området. Jeg hilser denne budget forøgelse velkommen, da jeg har en klar forventning om, at pengene vil komme børnene til gode, således at barnets tarv ALTID er i fokus.

Det kan jeg så ved selvsyn konstatere IKKE altid er tilfældet, jeg har kendskab til en sag hvor Faxe kommune, faktisk har anbragt børn i et IKKE godkendt familiepleje tilbud. Den pågældende familie har med garanti de allerbedste intentioner, men det rykker ikke ved at loven ikke overholdes. Faxe kommune har valgt at tilsidesætte loven, og benytte en familie som IKKE har været på grundkursus for plejefamilier, som IKKE har gennemgået 2 interviews med SOCIAL TILSYN ØST, formentligt ikke har fået indhentet straffe- og børne attest.

Ud over, at det er slemt for børnene, så er det ligeså slemt for den valgte familie, da de INGEN retssikkerhed har, de har IKKE en tilknyttet familiekonsulent de kan sparre med i forbindelse med anbringelsen.

Dette er en konkret sag og der er formentligt IKKE tale om en enlig svale, da der jo allerede er konstateret graverende fejl i 6 ud af 10 sager – jeg har tidligere bedt om en redegørelse vedr. kommunens overholdelse af gældende lovgivning på området, men denne er blevet afvist, da det ville være for omkostningstungt at undersøge!

Jeg skal på det kraftigste anmode om, at Børne og Familie udvalget er deres ansvar bevidst, hvorfor der må placeres et ansvar for disse mange graverende fejl og ulovligheder på området.

Det er med andre ord uigennemsigtigt, og der sjofles med børns tarv og borgernes retsikkerhed – det kan vi som borgere i Faxe kommune ikke være tilfredse med.

Jeg forventer at denne praksis ophører og der kommer fokus på at overholde simple regler på området.

Det er et område jeg vil have fokus på, nu, frem til KV17 og især efter KV17 når jeg sidder i byrådet og har et mandat at gøre godt med.

Kommentarer