Haslev

To forskellige forklaringer kan ikke begge være sande

Man skulle ikke tro, at det er den samme sø de snakker om, for uenigheden er total.

Jesper Petersen, Søtorupvej 5, 4690 Haslev. Talsmand for Holmegaard Mose Komiteen.

Trods 1½ måned – igen – med meget voldsom algeblomst i maj og juni er Faxe Kommune og Miljøstyrelsen enige om, at alt er naturligt og normalt i Sydøstsjællands største sø, Søtorupsøen lidt udenfor Haslev. Mens bl.a. en professor i ferskvandsbiologi udpeger Gisselfelds industrilandbrug samt tusindvis af overnattende fugle som de skyldige bag forureningen af den 60 hektar store sø, der for år tilbage var en af Danmarks reneste og mest klarvandede.

”Jeg tror ikke, at der er nogen, der har et ansvar”, svarede Poul Jensen fra kommunens Center for Plan og Miljø pr. telefon i juni. I en opfølgende mail nævnte den kommunale miljøchef et eksempel på opblomstring af røde blågrønalger i Schweitz i 1796. Med tilføjelsen: ”Beboerne omkring søen troede dog, at den årlige rødfarvning af søens vand skyldtes opstigende blod fra druknede burgundiske soldater.”

Poul Jensen afslutter sin mail med: ”Vi gør ikke yderligere end allerede besluttet i forbindelse med vandområdeplaner, Natura 2000-planer m.m.”

Læs også: Professor: Søtorup Sø forurenes af fugle og Gisselfelds landbrug

Miljøstyrelsen kalder i mail af 9. august forårets algeopblomstring for ”et sammenfald af naturlige omstændigheder.”

Sportsfiskerforbundets biolog, Kaare Manniche Ebert, fremhæver, at Faxe Kommune er forpligtet til at sikre god økologisk tilstand i de søer (i Natura- og Habitatområde nr.161). ”Så de må jo gøre et eller andet”, understregede han tidligere på året.

Holmegaard Mose Komiteen har i dag bedt Faxe Kommune og Miljøstyrelsen forholde sig til bl.a. professor Kaj Sand-Jensens analyse af forureningsdata fra Søtorupsøen.

Komiteens talsmand Jesper Petersen siger:

”Det er ikke første gang vi ser forvaltningsmyndigheder, der er servile overfor store jordejere, hvad den her sag lugter langt væk af. Faktisk har Faxe Kommune selv indrømmet, at man er underdanig overfor de indflydelsesrige godser, der derved har let spil til at ødelægge naturen i form af forurenende landbrugsdrift, kommerciel jagt m.m. for at maximere indtjeningen.”

Læs hele historien på Holmegaard Mose Komiteens hjemmeside

Kommentarer