Teestrup

Teestrup Kirke søger en organist

En stilling som organist ved Teestrup Kirke, Teestrup Sogn er ledig pr. 1. januar 2018 eller snarest derefter.

Stillingen er på 286 timer pr. år (5,5 timer pr. uge) fordelt på ca. 36 gudstjenester og 8 øvrige kirkelige handlinger samt timer til personale/medarbejdermøder, APV og MUS samtaler.

Orglet i Teestrup Kirke er et Jensen og Thomsen orgel fra 1979 med 12 stemmer, 2 manualer og pedal.

Sognet har 909 indbyggere, 4 ansatte. Der samarbejdes med de to øvrige kirker i Pastoratet, Bråby og Øde Førslev, hvor du er pligtig til afløsning, hvilket aflønnes særskilt.

Vi forventer, at du vil indgå i et godt og trygt samarbejde med de øvrige ansatte i sognet.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Lis Kofoed Madsen på telefonnummer 26 85 03 87 eller e-mail lkmadsen@dlgtele.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Teestrup Menighedsråd v. formand Birthe Foged Andersen, Teestrup Nedenvej 40, 4690 Haslev eller på mail til 7381@SOGN.DK.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest fredag den 15. december 2017.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted inden jul.

Menighedsrådet oplyser at der vil blive indhentet referencer.

Kommentarer