Haslev

Sygeplejersker: Nu er vi tættere på patienterne

Foto: Klinisk ansvarlig sygeplejerske, Gitte Wagner Jensen i patientsamtale.

Plejepersonalet på Ortopædkirurgisk afdeling på Slagelse Sygehus følte sig distanceret fra patienterne. Men det ændrede en ny patientnær tilgang på – med stor succes.

Da Kronprinsesse Mary sidste år klippede det røde bånd over for at markere indvielsen af det nye Fase 2 hus på Slagelse Sygehus, var det også starten på en ny arbejdsdag for plejepersonalet på Ortopædkirurgisk afdeling. De nye enestuer var den perfekte anledning til at ændre på nogle af de ting, der frustrerede medarbejderne på afdelingen. De følte sig presset væk fra patienterne og de følte sig stressede. Det skulle det være slut med. De nye enestuer skulle fremefter huse tætte samtaler med de indlagte patienter og deres pårørende. Samtaler, hvor man lyttede og blev klogere på mennesket bag diagnosen.

Faktisk er man nu kommet så tæt på patienterne, “at arbejdsdagene nu fyldes med et langt større nærvær”, som klinisk ansvarlig sygeplejerske Julie Hansen siger. Helt konkret så er afdelingen gået fra, det man på fagsprog kalder, ‘gruppepleje’ til ‘tildelt patientpleje’. Fra at skulle have del-ansvar for op til otte patienter af gangen, så har man nu hele ansvaret for to-tre patienter.

– Det har været en kæmpe succes. Vi tager os tid til at snakke med både patienten og de pårørende, og det giver os virkelig brugbar viden, som vi kan bruge i den videre behandling. Ved at løfte blikket fra den specifikke diagnose og til se patienten som et helt menneske, er vi kommet tættere på den enkelte patient, fortæller Gitte Wagner Jensen, klinisk ansvarlig sygeplejerske.

Inddragelse af pårørende

Skiftet til tildelt patientpleje og den større inddragelse af de pårørende betyder også, at man er blevet bedre til at udfylde udskrivelsesrapporter til kommunerne med fokus på hele patientens behov – fra både den specifikke diagnose til hvordan patienten bedst bliver reintegreret i eget hjem efter endt operation.

Det er ikke bare patienterne og de pårørende, man er kommet tættere på. Et styrket samarbejde på tværs af sygehusets afdelinger og Slagelse, Næstved og Sorø kommune har betydet, at ortopædkirurgisk afdeling har fået et langt stærkere samarbejde ud af huset. Blandt andet har fælles tavlemøder, hvor både kommuner, almen praksis, psykiatri og sygehus deltager, givet øget fokus på at mindske genindlæggelser.

– Det er ikke tilfredsstillende som patient at blive genindlagt for noget, man har været forbi sygehusvæsenet med før. Desuden er genindlæggelser noget af det mest omkostningstunge for sygehusvæsnet generelt, fortæller kvalitets- og udviklingssygeplejerske Bente Rehder.

Det er ikke kun patienterne som vinder

Også blandt afdelingens personale opleves det nye fokus på patienten positivt.

– Vi var, som mange afdelinger på de danske sygehuse, stressramte. Mange af vores medarbejdere havde ikke en tilfredsstillende hverdag. Meget af den stress opstod, fordi vi følte os distanceret fra vores kerneopgave – at tage os af patienterne. Når vi havde ansvaret for mange af gangen, var det umuligt at fordybe os i den enkelte patient. Nu, efter den nye tilgang, går vi altså hjem fra arbejde med en helt anden tilfredsstillelse, fortæller Gitte Wagner Jensen og forklarer, at siden den mere patientnære tilgang har afdelingen oplevet færre sygemeldinger, mindre overarbejde og generelt et bedre arbejdsmiljø.

Fakta:

Næstved, Slagelse og Ringsted (NSR) sygehuse har sammen med Slagelse og Sorø kommuner, Psykiatrien i Region Sjælland samt sygehusledelsens praksiskonsulent etableret tværsektorielle tavlemøder hver 14. dag.

Det overordnede formål med de tværsektorielle tavlemøder er at sikre gode tværsektorielle forløb af høj ensartet kvalitet med borgeren i centrum med det rette ressourceforbrug i den rette sektor.

Tavlemøderne tager udgangspunkt i det nationale kvalitetsprogram, hvor der er et særligt fokus på målet om bedre sammenhængende patientforløb, herunder akutte genindlæggelser.

Kommentarer