Karise

SuperBrugsen i Karise udvider både butik og p-plads

SuperBrugsen i Karise har fået mulighed for at udvide deres eksisterende dagligvarebutik og tilhørende parkeringsplads. Ny lokalplan udvider arealet, der kan anvendes til dagligvarebutik.

Faxe Kommunes byråd, på baggrund af SuperBrugsen i Karise’s ønske om at udvide, vedtaget en ny lokalplan 200-25 for dagligvarebutik i Karise, der giver mulighed for at udvide den eksisterende dagligvarebutik og parkeringsarealet omkring, samt eventuelt at etablere udvalgsvarebutikker i sammenhæng med dagligvarebutikken.

Samtidigt har byrådet vedtaget en ændring af detailhandelsbestemmelserne i de fire byer, Dalby, Karise, Rønnede og Faxe Ladeplads. Tidligere var det kun muligt at have butikker på op til 2500 kvadratmeter. Med vedtagelse af de nye bestemmelser er der nu mulighed for at have butikker på op til 3500 kvadratmeter.

Med vedtagelsen kan SuperBrugsen i Karise nu gå i gang med en betragtelig udvidelse

Forslaget til den nye lokalplan i Karise, har været i offentlig høring i perioden fra den 25. november 2016 til den 20. januar 2017.

Interesserede kan læse mere i byrådsreferatet på kommunens hjemmeside. http://www.faxekommune.dk/sag/byraadet-20-04-2017-referat#title36

Kommentarer