Faxe Ladeplads

Stormflodssikring: Å-udløb blokeres med jernplader

Faxe Kommune vil etablere en sluseport af jernplader, der kan sænkes ned og holde vandet fra bugten ude af Faxe Å, i tilfælde af en ny stormflod.

Den 4. januar i år steg vandet i Faxe Bugt til op mod 1,68 meter over dagligt vande. Fem sommerhuse blev oversvømmet ved Engsvinget, hvor Faxe Å og Lilleåen har udløb til bugten.

Beredskabet blokerede i samarbejde med kommunens folk fra Vej & Park udløbet fra åen ved broen på Strandvejen med omkring 50 store big bags fyldt med sand og en del halm-bigballer ned i Faxe Ås udløb ved broen på Strandvejen, i løbet af eftermiddagen og aftenen. Åvandet blev pumpet over vejen og ud i bugten af beredskabet samtidigt med, at Faxe Forsyning lukkede udløbet fra renseanlægget i Faxe, som udleder til Faxe Å, og fyldte i stedet vandet i bufferbassiner på renseanlægget.

Alligevel blev fem sommerhuse og Engsvinget oversvømmet. Engsvinget i en sådan grad at et elskab blev kortsluttet med strømafbrydelse til følge.

Læs også: Skal der etableres en dæmning ved Faxe Å?

For at kunne imødegå lignende situationer har økonomiudvalget godkendt et forslag om, at der etableres en simpel sluseport ved åudløbet. Sluseporten, som udføres i tre sektioner af metal, kan monteres med lastbilkran. Prisen for port og en lokal oprensning af bunden i åen vil blive ca. 150.000 kroner, der finansieres af infrastrukturpuljen.

Det forudsættes, at beredskabet i sådanne situationer kan pumpe åvandet over vejen og ud i bugten, så dette ikke forårsager oversvømmelse.

Kommentarer