Haslev

Status for etablering af strand

Anlægsarbejdet er opstartet i oktober 2018 og afsluttes i november 2018.

Midlertidigt er der etableret arbejdsplads og jolleplads på parkeringspladser ved lystbådehavnen. Arbejdspladsen er nu under afvikling.

Arbejdet med indpumpning af sand fra skib og ind til stenkastningen langs Strandvejen blev påbegyndt i slutningen af uge 42 og er afsluttet.

Inden indpumpning af sand blev påbegyndt, blev opsamlet store sten fra stranden foran stenkastningen, og tang blev samlet i bunker, så de store sten og tangen ikke blev dækket til med det indpumpede sand. Stenene blev placeret i/ved stenkastningen. Tangen blev skubbet ud i vandet.

Udjævning af sand er afsluttet, så nu skal naturen selv klare den sidste afpudsning af stranden.

Der er etableret ny rampe ned til den nye strand. Der monteres gelænder på den ene side af rampen.

For nuværende ligger der meget tang på stranden. Kommunen holder tangudviklingen under observation og skubber tangen ud i vandet, når det vurderes at være behov herfor og vejret er til det.

Kommentarer