Debat

Spjellerup Friskole støtter Faxe kommune økonomisk

Spjellerup Friskole har siden sin start i 2010 og frem til sommeren 2017 støttet Faxe kommune med en million kroner.

Indsendt af Jan Nielsen, skoleleder Spjellerup Friskole.

Baggrunden er, at Faxe Kommune ved salget af bygningerne til Spjellerup Friskole forlangte en tinglysning, der forpligtede Spjellerup Friskole til at Støtte Faxe Kommunes foreningsliv med gratis lokaler.

Såfremt Faxe Kommunes byråd på byrådsmødet den 20. april beslutter, at man ikke vil udstede en kommunegaranti til friskolen, må vi forvente at man ophæver tinglysningen, så vi i fremtiden selv kan beslutte om vi vil støtte Faxe kommune, hvor vi som tingene ser ud i dag, er tvunget til det.

Læs også: Ikke sikkert at Spjellerup Friskole får kommunegaranti http://faxe.netavis.nu/ikke-sikkert-spjellerup-friskole-faar-kommunegaranti/

Udover, at Spjellerup Friskoles støtte på en million kroner, modtager Faxe kommune yderligere over kr. 500.000,- årligt fra staten til at støtte Spjellerup Friskole med. Faxe kommune modtager over kr. 4000,- pr. barn som går på Spjellerupfriskole. 83 % af eleverne på friskolen er fra Faxe Kommune.

Når Faxe Kommunes borgmester har udtrykt stor tilfredshed med etableringen af Spjellerup Friskole, giver det mening set ud fra et økonomisk incitament, idet skolen har tilført Faxe Kommune mere end 3,5 millioner kr. Enten ved at stille faciliteter til rådighed for lokalområdet, eller som en støtte staten udbetaler pga. af vores elevtal.

Ud over det rent økonomiske, bidrager vi som lokalt forankret skole til, at der fortsat er liv, aktivitet og sociale og kulturelle tilbud i Spjellerup omegn. Jeg finder det rigtig ærgerligt, at borgmesteren ikke har fokus på udvikling af lokalområdet omkring Spjellerup med baggrund i en friskolelov, der giver mulighed for at støtte op om driften af Friskolerne, men samtidig også begrænser hvem og hvad man som kommune er forpligtet til at støtte.

Spjellerup Friskole afventer spændt hvad det samlede byråd mener om udviklingen af lokalområdet.

Kommentarer