Land og by

Så mange er fattige i Faxe Kommune

Når borgere i Faxe rammer kontanthjælpsloftet, så er det kommunen, der står med udfordringerne.

I et brev til borgere og politikere i Faxe Kommune informerer Kirkens Korshær og Kontanthjælps-Alliancen om, hvor mange borgere, der er ramt af de såkaldte fattigdomsydelser i Faxe kommune.

Nogle af de allerfattigste borgere i Faxe Kommune er blevet endnu fattigere som resultat af blandt andet kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen og integrationsydelsen. Uanset hvad man mener om reglerne, så har de store konsekvenser – blandt andet for børnene i de ramte familier.

– Det stiller også krav til jeres indsats i kommunen. Vi håber, I også vil være med til at sætte fokus på emnet i valgkampen. Derfor har vi samlet nogle tal, der kan give jer et billede af, hvordan det ser ud i jeres kommune, samt ideer til hvad I kan gøre, kan man læse i brevet.

Antal borgere, der er omfattet af de lave ydelser, og antal sanktioner i Faxe Kommune:

Tal fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), maj 2017 og august 2017

STAR har inddelt kommunerne i en række klynger med sammenlignelige rammevilkår

I Faxe Kommune rammes forholdsvis mange af kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen og sanktioner. I forhold til de kommuner vi normalt sammenlignes med, er vi blandt den tredjedel, der har den største andel borgere, der bliver ramt af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen, og den halvdel, der har den største andel borgere, der bliver ramt af sanktioner.

– Er I for hårdhændede med sanktioner? Ankestyrelsen konkluderede i en undersøgelse tidligere på året, at kun i 59 procent af de sager, de havde undersøgt, var kommunernes afgørelser i orden. Undtager I for få fra 225-timersreglen? Borgere kan undtages, hvis kommunen vurderer, at de ikke er i stand til at arbejde 225 timer i løbet af et år, og der kan være forskel på kommunernes vurderinger, kan man læse i brevet.

Det er Faxe kommune, der står med udfordringen, når en borger rammer kontanthjælpsloftet. Den skal nemlig forsøge at skærme mod de negative konsekvenser som de såkaldte fattigdomsydelser (kontanthjælpsloft, 225-timers regel, integrationsydelse m.fl.) fører med sig.

Man kan downloade brevet til borgere og politikere i Faxe Kommune her.

Fattigdom findes overalt i Danmark

Kirkens Korshær ser fattigdom i Danmark hver dag. Og for chefen for Kirkens Korshær, Helle Christiansen, er det vigtigt for kommunalpolitikere at vide, at fattigdom findes overalt i Danmark.

– Vi ser dem hver dag. Udsatte mennesker, der er plaget af fattigdom, hjemløshed, ensomhed, misbrug og psykisk sygdom, siger hun.

Idéer til konkrete initiativer

Brevet indeholder også forskellige idéer til, hvad kommunalpolitikerne kan tage af initiativer. Det gælder blandt andet bedre tilbud og sagsbehandling, gældsrådgivning og samarbejde med civilsamfundet. Desuden gælder det en helt konkret aktivitet, nemlig Kirkens Korshærs landsindsamling den 26. november.

Signe Goldmann fra Kontanthjælps-Alliancen forklarer:

– Vi vil gerne gøre opmærksom på, hvor mange det handler om i ens kommune, hvad reglerne præcist går ud på, og hvad kommunen kan stille op. Vi håber, at det vil få flere til at rejse debatten om de her vilkår.

Alle tal og breve til landets kommuner kan findes på denne hjemmeside.

Her kan man også blive klogere på, hvad kontanthjælpsloftet egentlig er, hvornår 225-timersreglen rammer og størrelsen på integrationsydelsen.

Om

  • Bag dette initiativ står Kontanthjælps-Alliancen i samarbejde med Kirkens Korshær.
  • Tallene fra kommunerne er indhentet af Analyse & Tal.
  • Initiativet er støttet med midler fra FOA og 15. September Fonden

Kommentarer