Erhverv

Royal Unibrew har øget indtjeningen

Royal Unibrew har øget indtjeningen i årets første tre kvartaler på trods af at usædvanligt dårligt sommervejr i Nordeuropa påvirkede salget negativt.

Bryggeriet i Faxe, Royal Unibrews resultatet før finansielle post er i de første tre kvartaler af i år udgjorde 862 millioner kroner, hvilket er 37 millioner kroner højere end i 2016, hvor resultatet udgjorde 825 millioner kroner. Fremgangen afspejler en højere indtjening i Vesteuropa og Baltic Sea.

Nettoomsætningen lå på samme niveau som i 2016 og udgjorde 4.869 millioner kroner mod 4.874 i 2016. Udviklingen i nettoomsætningen var positivt påvirket af det udvidede samarbejde med PepsiCo i Danmark og Baltikum, mens dårligere sommervejr i Nordeuropa end i 2016 og ændrede kundeaftaler påvirkede negativt. Royal Unibrew har generelt fastholdt sine markedsandele.

– Resultatet i Q1-Q3 2017 var bedre end i 2016, og vi har levet op til vores strategiske og finansielle mål på trods af usædvanligt dårligere vejrforhold i Nordeuropa og valuta-udfordringer i segmentet Maltdrikke og Eksport. I oktober købte vi Terme di Crodo og deres kendte, italienske læskedrik varemærker af Gruppo Campari. Købet vil styrke vores konkurrenceevne på det italienske marked — da vi både kan tilbyde vores kunder flere produkter og skabe synergier med den eksisterende ølforretning. Vi forbedrede også fortsat vores indtjeningsmarginal ved at forbedre vores kanal- og produktmiks gennem fortsat udvikling af nye produkter som Royal Økologisk, Faxe Kondi Sommer og Kissmeyer-produkter. Vi fastholder de tidligere offentliggjorte forventninger til 2017, siger Hans Savonije, CEO.

Kommentarer