Haslev

Region Sjælland styrker arbejds- og socialmedicinen

Til januar bliver en række medarbejdere i Region Sjællands afdeling for arbejds- og socialmedicin samlet på Holbæk Sygehus. Det sker for at skabe et bredere fagligt miljø til gavn for borgerne.

Borgere, der har brug for hjælp i forbindelse med arbejdsskader eller arbejdsrelaterede sygdomme, kan blive undersøgt på Region Sjællands afdeling for arbejds- og socialmedicin. Afdelingen ligger på Holbæk Sygehus, og har desuden afsnit på Nykøbing Falster Sygehus, på Sjællands Universitetshospital i Køge og på Slagelse Sygehus.
Med virkning fra 30. januar bliver de fleste medarbejdere samlet på Holbæk Sygehus.
Borgere, der hidtil ville være henvist til afsnittet på Nykøbing Faster Sygehus eller ambulatoriet på Sjællands Universitetshospital i Køge kommer i praksis ikke til at mærke nogen forskel, da de kliniske funktioner på disse adresser fortsætter. Borgere, der hidtil er visiteret til afsnittet på Slagelse Sygehus, vil derimod blive henvist til et af de andre behandlingssteder, da funktionen i Slagelse flytter til Holbæk.

Ønsker at styrke faglighed

Samlingen af de arbejdsmedicinske og socialmedicinske funktioner i Holbæk betyder, at afdelingens medarbejdere får mulighed for at opbygge et stærkt fagligt miljø, der vil komme patienterne til gode og styrke forskningen og den lægelige videreuddannelse.
– Vi samler læger og psykologer i Holbæk, fordi vi vil opbygge et stærkt fagligt fællesskab, hvor specialisterne kan udnytte hinandens kompetencer og dermed tilbyde endnu bedre støtte til vores patienter, siger Ann Lyngberg, ledende overlæge på Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling.
– Borgere, der bor i Slagelse Kommune og Næstved Kommune, får længere afstand til undersøgelse, men får til gengæld gavn af det bredere faglige miljø, der kan varetage flere aspekter af de problemstillinger, borgerne har.
Ann Lyngberg understreger, at afdelingen fortsat vil betjene alle borgere i regionen, ligesom der fortsat vil blive gennemført rådgivende besøg hos virksomheder og organisationer. Omorganiseringen betyder, at afdelingen vil have kræfter til flere af disse udadvendte aktiviteter.

Fakta om Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling

  • Afdelingen består af en arbejdsmedicinsk og en socialmedicinsk enhed.
  • Arbejdsmedicinsk ambulatorium ser ca. 1300 nye patienter om året.
  • Socialmedicinsk ambulatorium ser ca. 700 borgere om året til speciallægevurderinger og deltager i 1050 rehabiliteringsmøder om året i regionens 17 kommuner.
  • Afdelingen gennemfører desuden rådgivende besøg hos virksomheder og i organisationer.
  • Man kan blive henvist til en arbejdsmedicinsk undersøgelse af en læge, fagforening eller arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation. Kun kommuner kan henvise til en socialmedicinsk undersøgelse.
  • Muskel- og ledsmerter samt psykiske problemstillinger er blandt de hyppigst forekommende lidelser.

Læs mere om henvisningsmuligheder på afdelingens hjemmeside.

 

 

Kommentarer