Faxe Ladeplads

Projekt i Faxe Ladeplads: Effektiv anlægsmetode

Se billedserie

Faxe Forsyning bruger en effektiv og billig metode til at anlægge de nye kloakrør i Faxevej, Faxe Ladeplads.

Præcisionsboring med pilotrør – det kaldes den metode, som Faxe Forsyning har udvalgt til anlæg af kloakrør i Faxevej, Faxe Ladeplads. Metoden mindsker generne for byens borgere, er hurtigere og minimerer prisen for anlægsarbejdet.

Når man anvender pilotrørsboring, skal man ikke grave hele vejen op som ved traditionel opgravning. I stedet graver man kun enkelte arbejdshuller, hvorfra en maskine skyder et stålrør frem i jorden og trækker et bredt plastikrør tilbage til arbejdshullet.

Pilotrørsboringen mindsker ikke kun gener for trafikanter, men er også billigere end traditionel opgravning, da man sparer på håndtering af jord med mere. Metoden minimerer også risikoen for at ødelægge kabler samt vand og varmerør.

Mange kriterier skal være opfyldt før metoden kan tages i brug. Den smarte metode kan altså ikke bruges ved alt anlægsarbejde. Faxe Forsyning er derfor tvunget til at anvende traditionel opgravning ved andre lokationer i Faxe Ladeplads eller styret underboring, når det kan lade sig gøre.

Der vil dog altid skulle graves op til stiktilslutningerne ved kloakledningen og ved de enkelte ejendomme, som bliver tilsluttet det nye kloaksystem.

Anlægsprojektet er Faxe Forsynings hidtil største og koster cirka 50 millioner kroner. Arbejdet er beregnet til at vare fire år og være færdig i år 2021.

Entreprenøren er forsinket

Undervejs er entreprenøren stødt på nogle udfordringer, der gør, at Faxe Forsyning er cirka fem dage forsinket. Derfor bliver Hovedgaden først åbnet for lastbiler og busser fra torsdag den 19. oktober 2017. Faxe Forsyning forventer at kunne åbne Hovedgaden for personbiler som planlagt den 14. oktober 2017.

Faxevej vil foreløbig forblive lukket, da vi skal etablere stikledninger til de enkelte ejendomme på strækningen. Den endelige dato for åbning af Faxevej vil blive offentliggjort senere.

Kommentarer