Karise

Permatopia har fået tilladelse til at opføre en vindmølle

Faxe Kommune har givet Karise Permatopia tilladelse til at rejse en vindmølle på op til 50 meter, der skal levere strøm til det store bæredygtige økofællesskab. Naboerne på Jørslevvej frygter at deres huse vil falde i værdi,

Karise Permatopia skal efter planen være selvforsynende med vedvaren­de energi, såsom sol og vindenergi, biogas, biobrændsel med videre. Faxe Kommune har derfor udarbejdet et forslag til en ny lokalplan for området, der giver mulighed for opstilling af én vindmølle med en totalhøjde på op til 50 meters højde, samt at etab­lere et gårdbiogasanlæg.

Forslaget til lokalplan 200-22 (pdf) er sendt i høring frem til den 11. september. Først efter at klagefristen er forløbet uden indsigelser kan tilladelsen udnyttes.

Tilladelsen har fået de nærmeste naboer, der bor henholdsvis omkring 280 og 600 meter fra den kommende vindmølle, til at frygte at deres huse vil falde i værdi. De har derfor tænkt sig at rejse erstatningskrav mod Karise Permatopia. Det skriver Sjællandske.

På et informationsmøde på den gamle gård Jørslevlyst på Permatopia onsdag fortalte Energinet, der står for hele det danske elnet, blandt andet om hvad man kan gøre som ’nabo’ til den høje vindmølle, hvis man mener at den forringer værdien af ens hus. Her blev det oplyst at hvis naboerne får medhold i deres klage, så skal Permatopia betale værditabet.

Man kan følge Permotopia på Facebook.

Læs mere om Karise Permatopia på permatopia.dk

Kommentarer