Debat

Ole Birk Olesen: Nye motorveje kræver løndæmpning i den offentlige sektor

Transportminister Ole Birk Olesen kommer med følgende indlæg i forbindelse med flere socialdemokratiske borgmestres protester mod Regeringens trafikpolitik:

Vi skal have forbedret vejinfrastrukturen i Danmark. Vi har flere steder brug for både bredere veje og nye veje. Derfor har regeringen afsat 22 mia. kr. til nye anlægsinvesteringer i sin 2025-plan.

Planen har den forudsætning, at væksten i det, vi kalder “det offentlige forbrug” (drives primært af antallet af offentligt ansatte), holdes i ro, og at vi får 55.000-60.000 personer fra overførselsindkomst i arbejde. De samlede offentlige udgifter består af forbrug, overførselsindkomster og investeringer, så hvis man gerne vil investere mere, så skal man forbruge mindre og dele færre overførselsindkomster ud. Man kan ikke få mere af det hele, med mindre man vil hæve skatterne.

Jeg hører fra mange socialdemokratiske borgmestre, at de også hos dem har statsveje med trængsel, som de ønsker udvidet eller suppleret af nye veje. Jeg er ofte enig i, at det skal ske.

Men jeg vil også opfordre de socialdemokratiske borgmestre til at sige det til deres partifæller på Christiansborg. Der bliver ingen penge til nye veje i årene frem mod 2025, hvis der ikke er flertal for at dæmpe lønvæksten i den offentlige sektor og få flere fra overførselsindkomst i arbejde. Og når pengene er fundet, så kommer der heller ingen veje ud af det, hvis et flertal insisterer på, at alle pengene skal bruges på jernbanenettet. Vi bruger 119 mia. kr. på bedre og flere jernbaner i disse år – vi kan ikke blive ved med at nedprioritere vejene til fordel for jernbanen.

Det skal de socialdemokratiske borgmestre vide: At de først og fremmest har en opgave med at overbevise i deres eget parti, hvis de vil hjælpe til med at skaffe det økonomiske grundlag for bedre veje. Regeringen er allerede i arbejdstøjet.

Kommentarer