Haslev

Nyt forskningscenter i Psykiatrien

Ole Jakob Storebø er leder af det nye center.

Patienterne i psykiatrien skal tilbydes den bedste undersøgelse og behandling. Behandlingen skal være baseret på forskning og have den største sandsynlighed for god effekt og færrest muligt bivirkninger. Derfor har Psykiatrien i Region Sjælland etableret et forskningscenter, Center for Evidensbaseret Psykiatri.

Centeret er det første og eneste i Danmark.

Centeret skal udarbejde og opdatere undersøgelser, der samler og opsummere tilgængelig evidens, såkaldte systematiske reviews. Centeret skal desuden lave klinisk forskning, hvor de patienter – der siger ja til at deltage – tilfældigt udvælges til at modtage forsøgsbehandling eller kontrolbehandling.

Startede som forsøgsprojekt
Centeret blev allerede oprettet i 2016 som et forsøgsprojekt, men er nu en fast del af psykiatrisk forskningsenhed i Psykiatrien Region Sjælland.

– Vi har allerede oparbejdet en international ekspertise indenfor ADHD og personlighedsforstyrrelser, og vi vil nu beskæftige os med at undersøge den behandling, som tilbydes patienter med skizofreni, siger Ole Jakob Storebø, leder af Center for Evidensbaseret Psykiatri.

– Det er vigtigt, at centret er en del af Psykiatrien, da det sikrer en balanceret tilgang til resultaterne af forskningen. For at lave god evidensbaseret behandling skal man medinddrage lægernes erfaringer og patienternes præferencer. Det tager tid at lave god forskning, men der er ingen tvivl om, at arbejdet vil komme patienterne til gode, siger Ole Jakob Storebø.

Internationalt netværk
Der er tilknyttet syv personer til Center for Evidensbaseret Psykiatri. Centeret har et stort internationalt og nationalt netværk og vil blandt andet samarbejde tæt med Center for Evidensbaseret Medicin på Odense Universitets Hospital.

Centeret vil arrangere forskningsseminarer for fagfolk og undervisning – og er i gang med flere andre projekter. Blandt andet om personlighedsforstyrrelse, funktionelle lidelser samt et stort metode projekt, hvor effekten af forskellige typer af kontrol-interventioner i kliniske forsøg undersøges.

Kommentarer