Land og by

Ny fælles retning skal styrke turismen i Region Sjælland

Turismen skal styrkes i Region Sjælland. Der mangler en fælles retning, og potentialet er stort peger flere repræsentanter fra turismeerhvervet, der nu vil komme med deres anbefalinger.

​Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region Sjælland har mangel på samarbejde og et lavt kendskab til regionens attraktioner været en barriere for vækst og udvikling i regionens turismeerhverv. Samtidig bliver den internationale konkurrence om turisternes opmærksomhed stadig mere intens. Regeringen og erhvervet har igennem længere tid efterspurgt en egentlig turismestrategi for regionen.

På opfordring fra Regionen og kommunerne i Region Sjælland er erhvervet derfor gået sammen om at formulere en række anbefalinger til at samle regionens turismeaktører. Erhvervet har stillet skarpt på, at fokus på et stærkt samarbejde, koblet med formuleringen af en ny kernefortælling, er vejen frem.

Jens Stenbæk, formand for Vækstforum Sjælland og regionsrådsformand i Region Sjælland, er meget positiv over udviklingen og siger:

– Vi trænger til at se på turismeerhvervet med nye øjne. På trods af et positivt 2016, har Region Sjælland potentiale til langt mere som turismedestination. Når Femernforbindelsen er etableret, bliver regionen koblet direkte på Europa. Det giver nye muligheder for at tiltrække turister fra nord og syd. Men Region Sjælland skal ikke bare være en flygtig transportkorridor. Vi skal have folk til at blive her og nyde naturen, maden, nærheden til København og alt det andet, vi har at byde på.

Også erhvervet er glade for, at der er taget initiativ til at få sat en retning for turismen i regionen. Formand for arbejdsgruppen, markedsdirektør Mette Feifer fra Dansk Erhverv, siger:

– Det er vigtigt, at regionen satser på at styrke turismen, som er et af fremtidens væksterhverv. Både visit-organisationerne og erhvervet har være meget engagerede i processen. Vi er nået til enighed om hovedtrækkene for en fælles retning, så vi kan få skabt vækst, arbejdspladser og udvikling – og flere turister til regionen.

Nærheden til København er en styrke

Nærheden til København er et af de parametre, der skal satses mere på i de kommende turismesatsninger, hvis det står til turismeerhvervet. Region Sjælland er en del af Greater Copenhagen-samarbejdet med Region Hovedstaden og Region Skåne i Sverige og de 79 kommuner i de tre regioner. Samarbejdet skal gøre det nemmere at koordinere turismeindsatser og tiltrække flere besøgende til området.

Niels Hörup, der er formand for KKR Sjælland og borgmester i Solrød, og Knud Erik Hansen, der er næstformand for KKR Sjælland og borgmester i Faxe, oplever begge en stærk opbakning til samarbejdet om turisterne i Greater Copenhagen:

– Region Sjællands kommuner har et stærkt produkt. Lange strande, gamle godser og fødevarer i verdensklasse. Det er et godt tilbud til de turister, der kommer til landet for at besøge vores hovedstad. For selvom København er fantastisk, så er paletten større for en turist, hvis man ser Region Sjællands attraktioner som en del af værditilbuddet. Hvis vi kan få de mange turister, der hver uge besøger København, til at tage et smut til Dragsholm Slot, Roskilde Domkirke eller Møns Klint, så får turisterne en bedre oplevelse samtidig med, at det lokale turismeerhverv tjener flere penge.

Aftale med regeringen om satsning på turismen i Region Sjælland

Turisme er også en del af den dialog kommunerne og regionen har med Erhvervsministeren – både på løbende møder og senest med Region Sjællands vækstpartnerskabsaftale med regeringen, der blev indgået den 29. august 2017.

Det er blandt andet aftalt, at regionen skal satse på at hæve erhvervets digitale kompetencer. Turister navigerer i dag digitalt, fra planlægning af besøg og køb af billet til evalueringen af rejsen, når man er kommet hjem. Denne digitale virkelighed skal virksomhederne blive en del af, hvis de skal opdages af nysgerrige turister.

Notat om Fælles retning for turismen i Region Sjælland 2017.pdf

Kommentarer