Rønnede

Motorvejsbyggeri udsat: Langt dyrere end planlagt

Politikerne er enige om ruteføringen for motorvejen mellem Næstved og Rønnede. Men ruten er dyrere end først antaget, og politikerne har ikke pengene.

Det kommer til at koste langt mere end først antaget at bygge en motorvej mellem Næstved og Rønnede. Det viser Vejdirektoratets undersøgelse af byggeomkostninger og miljøforhold omkring motorvejen, og pengene kan ikke findes nu. Det oplyser transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) onsdag i en pressemeddelse.

Forligskredsen har besluttet at følge Vejdirektoratets indstilling, og dermed fastlægges linjeføringen i det såkaldte forslag A, som Vejdirektoratet har peget på i forlængelse af den offentlige høring.

Læs også: Her skal motorvejen til Næstved bygges

Der er dog ikke tilstrækkeligt med penge på nuværende tidspunkt til at realisere en motorvej mellem Næstved og Rønnede. Motorvejen vil koste cirka 1,6 mia. kr., og der er kun afsat 336,6 millioner kroner til projektet indtil nu. Det er ifølge transportminister Ole Birk Olesen for lidt til at bygge selv en lille del af motorvejen.

– Af VVM-undersøgelsen kan vi se, at projektet er væsentligt dyrere end hidtil antaget. Med den nuværende investeringsudfordring er det ikke muligt at tilføre midler til projektet. Derfor er vi i forligskredsen blevet enige om at opretholde reservationen og afvente, at der på et senere tidspunkt kan afsættes yderligere midler til enten en 1. etape, der giver trafikal mening, eller etablering af motorvej på hele strækningen, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Det er samtidig Vejdirektoratets vurdering, at det ikke er muligt at anlægge en 1. etape, der giver trafikal mening for de reserverede midler.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen glæder sig dog over, at der nu er truffet en beslutning om linjeføringen for en motorvej mellem Næstved og Rønnede.

– Det er godt, at vi i dag har fastlagt linjeføringen for en kommende motorvej mellem Næstved og Rønnede. Det betyder blandt andet, at berørte borgere og erhvervsdrivende ikke længere skal leve i usikkerhed, men får en afklaring, og det er meget positivt, siger Ole Birk Olesen.

Kommentarer