Faxe Ladeplads

Miniby indviede minihavn

Faxe Ladeplads Miniby og Park har igår d. 20. september holdt indvielse på Faxe Ladeplads havn i miniformat.
Den røde snor blev klippet af filialdirektør Lars Trøster fra Nordea i Næstved.

I 2017 og 2018 søgte Faxe Ladeplads Miniby fonde om hjælp til at færdiggøre deres havnebyggeri. De fik en stor støtte fra Nodea Fonden, således at de kunne fortsætte vores havne byggeri. Den 20. september 2018 kunne de således klippe den røde snor for indvielsen af havnefundamentet.

Lidt om forløbet
Faxe Ladeplads Miniby og Park fik pr. 31. oktober 2012 tilladelse til udvidelse af Miniparken, således at det kunne bliver muligt at etablere Faxe Ladeplads havn, som den så ud i perioden 1890-1920.
Efter 6 års arbejde er fundamentet for havne færdig. Nu kan minibyggerne begynde på at lave de 40 meter boldværk der skal placeres på havnekajen. Derudover skal der findes 3 m3 marksten i størrelsen 5-8 cm til opbygning af stenmolen. Under arbejdet med havnen er der blevet flyttet mere end 250 m3 jord, opsat 90 meter hegn og tilført mere end 50 m3 materialer i form af stabil, beton, grus og muldjord.
Det er planen for 2019, at det bliver muligt at sejle med fjernstyret både i den nye minihavn.

Kommentarer