Faxe Ladeplads

Midlertidigt stop for fiskeri af ål vækker kritik

Dansk fiskeri kritiserer kraftigt EU´s beslutning om at indføre en 3 måneders lukkeperiode for ålefiskeriet.

EU’s Ministerråd har trods ihærdig indsats fra den danske fiskeriminister onsdag den 13. december vedtaget at lukke ålefiskeriet i tre sammenhængende måneder. Det vil især ramme det danske bundgarnsfiskeri urimeligt hårdt, deriblandt ålefiskerne i Faxe Bugt.

En lukkeperiode fra 1. november til 31. januar vil reducere det vigtige fiskeri efter blankål med mindst 25 procent. Ålefiskeriet i Danmark er i forvejen igennem de sidste ti år reduceret med 50 procent for at følge EU’s forvaltningsplan for ål og Danmark har i den sammenhæng opfyldt sine forpligtelser.

– Det er en stærkt kritisabel beslutning, som ikke har noget med fornuft og fakta at gøre. Vi ved, at de danske og svenske ministre har kæmpet hårdt for at sikre ålefiskeriet, og få anerkendt den indsats for at beskytte ål, som er gjort i de to lande. Men særligt hos EU-Kommissionen er man stødt ind i en mur af uvidenhed og manglende vilje til reelt at gøre noget for at hjælpe ålen. Det er dybt frustrerede, at hvor vi i Danmark har gjort en stor indsats for at reducere fangsterne af ål, så er der lande, som slipper afsted med ikke at følge op på deres forpligtelser, påpeger Allan Buch, der selv er bundgarnsfisker og formand for Det kystnære Udvalg i Danmarks Fiskeriforening PO.

Bliver beslutningen opretholdt, vil bundgarnsfiskeriet efter ål uddø. Det vil være en betydelig del af den danske fiskerikultur, der derved vil forsvinde. Ålefiskernes grej kan ikke bruges til andet fiskeri og vil derfor være uden værdi. Det vides ikke om der kommer mulighed for eller anden form for kompensation for lukningen. Men der må forventes en snarlig udmelding fra fiskeriministeren om, hvorledes fiiskerne skal tolke stoppet og om der bliver nogen form for undtagelser.

– Det hjælper ikke ålen at forbyde det gennemkontrollerede og traditionsbundne ålefiskeri, som generationer af danske bundgarnsfiskere har drevet. Det er ikke fiskeriet efter blank-ål, der er afgørende for ålens tilbagegang. I stedet bør der kigges på hele ålens livsforløb og de sydeuropæiske fangster af helt små ål – glas ål – bør stoppes og det skal for eksempel sikres, at der skabes muligheder for ålens vandringer, der i alt for mange tilfælde bliver forhindret, når vandløb er spærret af for eksempel vandkraftværker. Men den opgave har Kommissionen ikke ønsket at løfte og i stedet laver man symbolpolitik uden respekt for fiskeriet, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening PO.

Danmarks Fiskeriforening i Taulov har indkaldt de berørte ålefiskere til et krisemøde i dag klokken 13.00, så man kan drøfte hvilke mulighederne, der er for fremtiden. Her vil Claus Jensen deltage.

Tæppet er trukket væk under lokale ålefiskere

Claus Jensen fra Faxe Ladeplads, der i 33 år har levet af erhvervsfiskeriet med ålen som den primære fangst og hans medhjælper Sebastian er blandt dem der bliver berørt af fiskestoppet.

– Det betyder, at vi stopper med at fange ål herfra Faxe Ladeplads Havn, når vi har rygtet de sidste to garn om få dage, siger fisker Claus Jensen til Sjællandske.

– Jeg har endnu ikke oplevet nogen restriktioner i fiskeriet, der har været midlertidige. Det bliver permanent og vil betyde en fangstnedgang på mellem 25 og 50 procent. Vi har garn og fangstredskab for 15 millioner kroner, og nyprisen på vores tre joller er omkring seks millioner kroner. Den investering er nu stort set tabt, konstaterer Claus Jensen.

– Vi er 70-80 ålefiskere i hele landet, og at de 12-15 ålefiskere i små joller i Rødvig, Mosede, København og Faxe Ladeplads ikke fisker, det flytter ikke noget, men det er jo nemmest at ramme os fremfor de 70.000 vælgere, der er iblandt fritidsfiskerne, mener Claus Jensen.

Fiskeriministeren er tilfreds

– Jeg er utroligt tilfreds med, at vi fik afværget det totale forbud mod ålefiskeri, som der var lagt op til. Når det er sagt, så vil det tremåneders stop, der er indført, selvfølgeligt også have konsekvenser for det danske fiskeri, siger fiskeriminister Karen Ellemann (V) til Ritzaus Bureau.

Kommentarer