Land og by

Manglende tilslutning skaber problemer

Mange af Faxe Forsynings kunder skal tilslutte sig nyanlagte pumpebrønde pga. påbuddet fra Faxe Kommune om forbedret rensning af spildevand i det åbne land. Det kan dog ske, at nogle glemmer det, og det skaber problemer.

En dag i august måtte Faxe Forsyning tilkalde en slamsuger, da en prop af fæces havde sat sig fast i en husstands pumpebrønd. Proppen lukkede for alt gennemgang i brønden, så husstanden ikke kunne trække ud i toilettet.

Slamsugeren fik proppen fri – for et kort øjeblik. Proppen satte sig i stedet fast i hovedledningen og blokerede alt gennemgang for de husstande, som var tilkoblet ledningen.

I samarbejde med to slamsugere fandt to af forsyningens  driftsfolk en effektiv løsning. Ledningen, med en diameter på 66 mm, blev skåret over, og proppen spulet fri.

Ofte sker situationer som denne på grund af manglende tilslutning. Det er husstandens egen opgave at tilslutte sig den etablerede pumpebrønd. De får altid op til 6 måneder til at tilslutte sig stikket, men det er ikke altid, at husstanden får tilsluttet sig indenfor tidsrammen. Det gør, at situationer som denne sker.

I alt otte mænd brugte 12 timer på at frigøre proppen.

Tekst og foto: Faxe Forsyning

Kommentarer