Haslev

Lydhørhed var nøgleordet ved dialogmødet i Haslev i går aftes

Se billedserie

En velkommen dialog mellem borger og kandidat blev resultatet af Landsforeningen Autisme Kreds Storstrøm og DH Faxes dialogmøde på Vibeengskolen i Haselv i går.

Ord som overraskende, chokerende og endda katastrofal blev brugt, da kandidaterne efter den vellykkede dialog med borgerne blev spurgt til deres reaktion. Lydhørheden var i fokus til mødet, hvor de opstillede med stort engagement forholdt sig til borgernes beretninger.

Det viste sig, at vejen alligevel kan være lang fra byråd til borger. Politikerne troede, at de kendte forholdene på handicapområdet, men blev klogere. Og netop det sidste gavnede, var deres reaktion.

Læs også: Dialogmøde med fokus på handicaps på Vibeengskolen

50 fremmødte diskuterede koncentreret ved de fire temaborde, borgerrådgiveren formidlede sin funktion i forhold til det kommunale system, og tonen var fin, konstruktiv og fremadrettet.

Generelt efterlystes der flere møder af samme karaktér, hvilket Landsforeningen Autisme Kreds Storstrøm og DH Faxe vil at arbejde for. Kontinuiteten skal være med til at sikre, at hensigter omsættes til handling.

Med Handicapkonventionen og Faxe Kommunes Handicappolitik som udgangspunkt, var der konsensus blandt de fremmødte kandidater om, at især sagsbehandling, serviceniveau, kompetencer og den værdige og ligestillede tilgang til borgeren skal ses nærmere efter.

Forebyggelse blev fremhævet gentagne gange som redskab til at støtte den enkelte borger eller familie på et tidligt stadie, for således at værne mod en forværring af en i forvejen svær situation med deraf større udgifter på lang sigt.

Den fysiske og mentale tilgængelighed til samfundet i form af ledelinjer på fortovene, IT-rygsække, mentorer eller støtte til stige på af bussen som rollatorbruger blev vendt. Ro og stabilitet i sagsbehandlingen, en visitationsproces i kommunen, der møder borgeren og støtter der, hvor der er behov. Og ikke mindst de faglige kompetencer.

At kontaktpersonerne og sagsbehandlerne har den nødvendige viden for at sagsbehandle konkret, på tværs, velfunderet og uden unødige forsinkelser.

Men det helt centrale var vidensdelingen. Alle kandidaterne gav udtryk for, at de fik værdifuld viden, de ikke havde før. En viden, der klæder dem på og skal danne fundamentet for det fremadrettede politiske arbejde.

Kommentarer