Karise

Lov og uorden

Det er en forudsætning for enhver stats beståen at man har faste grænser og er parat til at fastholde disse.

Indsendt af Eli Jacobi Nielsen, Prins Buris Vej 19, 4653 Karise. Byrådsmedlem, Dansk Folkeparti, Faxe

Alligevel hævdes det jævnligt at den danske grænsekontrol ikke virker, at der er ubemandede overgange og at grænsen kan krydses i det åbne land osv. Kendsgerningen er imidlertid at der i 2016 blot ved stikprøvekontrol blev afvist knap 3000 personer af hovedsagelig mellemøstlig oprindelse ved grænsen. Det viser der er behov for permanent kontrol ved alle overgange, og opsætning af hegn mellem disse, for at sikre kontrol med hvem der kommer ind i landet.

Betjentene skal således ikke flyttes til storbyerne for at deltage i bekæmpelsen af skyderierne der. Eskalationen i bandekriminalitet er hovedsagelig et resultat af de sidste generations indvandring. Selv nok så mange solstrålehistorier om velfungerende indvandrere kan ikke skjule at den mellemøstlige voldskultur har holdt sit indtog, og at det danske retssystem ikke formår at håndtere problemerne.

Enhver med kendskab til de muslimske, mellemøstlige samfund ved at disse er præget af en aggressiv, konfronterende omgangsform, og at venlighed og eftergivenhed betragtes som svaghed, der bliver udnyttet. Denne holdning medbringes til Danmark, og det er derfor håbløst naivt når der f.eks. idømmes forbrydere adskillige betingede udvisninger, endda efter talrige lovovertrædelser. Der er behov for en langt mere konsekvent tilgang, kun mulighed for betinget dom hvis den første forseelse er en mindre berigelsesforbrydelse, derefter længere fængselsstraffe og naturligvis eksekvering af udvisninger og fratagelse af evt. statsborgerskab.

Selv med disse tiltag vil det være vanskeligt og ressourcekrævende at dæmme op for den stigende kriminalitet, men med den nuværende blødsødne danske holdning vil lovløsheden fortsætte med at brede sig.

Kommentarer