Haslev

Lokalplan for Håndværkerhøjskolen

Et enigt byråd sendte den 15. marts et lokalplanforslag og et kommuneplantillæg i høring i otte uger. Det drejer sig om EUC Sjællands mulighed for at skabe blandet bolig og erhverv i og ved Håndværkerhøjskolen i Skolegade i Haslev.

Skrevet af Ole Vive, Borgmester

Høringsfasen udløber tirsdag den 29. maj, og i den periode tikker der forskellige synspunkter ind til kommunen. Herunder et åbent brev fra Jørgen Hansen i Haslev. Han ønsker ikke boliger i Håndværkerhøjskolen, og han beder byrådet om at ”tage sagen tilbage for at drøfte et nyt grundlag grundigt”.

Når høringsfasen er slut bliver samtlige synspunkter – også Jørgen Hansens – samlet i en hvidbog, og alt bliver besvaret. Derefter bliver et forslag til den endelige lokalplan og det endelige kommuneplantillæg drøftet grundigt i først Plan & Kulturudvalget, dernæst i økonomiudvalget og sidst i byrådet.

Det er for tidligt på nuværende tidspunkt at gå ind i en drøftelse om forslaget, fordi vi ønsker, at så mange som muligt giver deres mening til kende, så vi på et senere tidspunkt kan have en god debat om området.
En debat om Haslev bys udvikling – og en udvikling med respekt for arkitektur, kulturhistorie, trafik og meget mere – er både vigtig og ønsket.

Derfor er Jørgen Hansens og andres input i høringsfasen vigtige bidrag.

 

Kommentarer