Karise

Lov og uorden

Karise
Det er en forudsætning for enhver stats beståen at man har faste grænser og…