Land og by

Hvad er de lokale lodsejeres holdning til ny gasledning igennem kommunen?

Gasledningen kommer til at gå tæt forbi Stavnstrup, Leestrup, Vindbyholt og Store Elmue og fortsætte ud i Østersøen tæt på Strandegård Dyrehave.

Torsdag den 18. januar skal det nye byråd som en hastesag drøfte den lokale politiske holdning til den kommende gasrørledning, Baltic Pipe fra den norske del af Nordsøen til Polen, hvor der skal etableres lidt over 200 kilometer nye gasledninger fra Blåbjerg til Faxe.

På strækningen fra Korsør skal der lægges helt nye rør, der vil gå gennem Gimlinge og Ladby, nord om Næstved og videre mod sydøst tæt forbi Stavnstrup, Leestrup, Vindbyholt og Store Elmue inden rørledningen fortsætter ud i Østersøen tæt på Strandegård Dyrehave.

Læs også: Nye gasledninger skal gå i land ved Faxe

Den nye gasledning skal kunne transportere hele 10 milliarder kubikmeter gas om året, til sammenligning var det samlede danske gasforbrug på omkring 2,6 milliarder kubikmeter i 2016.

Første del af miljøvurderingen er idéfasen. I denne fase, som varer frem til den 22. januar, kan alle med interesse i anlægsprojektet komme med kommentarer og forslag til projektet, og til hvad bygherren skal undersøge i forbindelse med miljøkonsekvens-rapporten.

Faxe Byråd skal på deres møde 18. januar beslutte at sende et svar til Energinet.dk om projektet.

– Vi kan ikke nå at behandle sagen i teknik- og miljøudvalget, så det tages op i byrådet som en hastesag, siger den nye udvalgsformand Eli Jacobi Nielsen (DF) til Sjællandske og hanfortsætter:

– Projektet handler om, at minimere afhængigheden af russisk naturgas for Polen, og der vil også kunne ske forsyning af danske forbrugere.

Hvad er lodsejernes holdning?

Udvalgsformanden opfordrer alle lodsejere, der er blevet orienteret, til at give deres holdning tilkende inden 22. januar.

– Det er vigtigt, så der senere er mulighed for at lave indsigelser. Projektet er nødvendigt, ligesom da Danmark blev plastret til i 1980erne med rør til naturgassen fra Nordsøen, under forudsætning af, at der laves et grundigt VVM-arbejde, så der ikke kommer utilsigtede påvirkninger af miljø eller infrastruktur. Man skal som grundejer gå efter en rimelig pris, der kompenserer de gener, projektet vil medføre i anlægsfasen, siger Eli Jacobi Nielsen.

Det er Energinet, der har ansvar for at etablere anlæggene på dansk territorium. De forventer at der eksproprieres arealer fra sommeren 2019 til vinteren 2021, samt at rørledningen og dens ventilstationer anlægges fra 2020 til 2022.

Energinet afholder følgende informationsmøder

  • Mandag den 8. januar klokken 15.00 til 20.00 i Sørbyhallen på Kirkerupvej 16, Sørbymagle. 4200 Slagelse
  • Torsdag den 11. januar klokken 15.00 til 20.00 i Arena Næstved, Ved Stadion 11 i Næstved.

På mødet i Næstved vil der være en kort præsentation af projektet og kompressorstationen tre gange i løbet af mødet – kl. 15.30, kl. 17.00 og kl. 18.30. Her kan man også kunne høre om kompressorstationen, der placeres ved Sydmotorvejen i Næstved Kommune, og el-forsynes fra transformerstationer ved Blangslev, Fensmark og Haslev.

Kommentarer