Haslev

Landdistrikter scorer næsten hele bredbåndspuljen

Grafik: EFKM

Landdistrikterne står som vinderne af dette års bredbåndspulje. Det er især landkommuner i Region Midtjylland og Region Sjælland, som gør et stort indhug i puljen.

Julen falder tidligt i år, og der er gaver på vej til data-hungrende danskere på de 4.602 adresser, der inden længe kan se frem til lynhurtigt bredbånd. 110 mio. kr. fra bredbåndspuljen i 2018 bliver fordelt på 91 projekter, der især får sjællændere og midtjyder med på den digitale motorvej.

De 4.602 adresser, der har fået støtte, er fordelt på 4.521 i landzone, 15 i byzone og 66 i sommerhusområder.

– Et Danmark i balance er en vigtig prioritet for regeringen. Derfor målrettede vi i sommer puljen mere mod tyndt befolkede områder, og det ser klart ud til at have virket. Over 98 pct. af adresserne ligger nu i landzone. Det gør mig rigtig glad, at det især er borgere, hvor der er langt mellem husene, som vil modtage penge fra bredbåndspuljen,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Retter op på mange års skævvridning
Region Sjælland har historisk set haft den dårligste dækning med hurtigt bredbånd (100/30 Mbit/s). Dækningen lå i 2017 på 79 pct. mod fx 94 pct. i Region Syddanmark, for 100/30 Mbit/s. I år er der kommet mange ansøgninger fra projekter i Region Sjælland, som har fået tilsvarende mange tilsagn om støtte, og dermed bliver der rettet lidt op på skævvridningen mellem regionerne.

– Rundt om i landet har der været bredbåndshuller, og derfor glæder det mig også, at især sjællænderne har søgt midler. Det er her, at udbredelsen af hurtigt bredbånd er dårligst. Så man kan virkelig sige, at bredbåndspuljen kommer til at gøre gavn, hvor der er brug for den,” siger Lars Chr. Lilleholt (V).

Fakta
Energistyrelsen modtog 137 ansøgninger om tilskud. Ansøgningerne omfattede ca. 6.000 adresser, og der blev i alt ansøgt om tilskud for ca. 150 mio. kr.

Efter gennemgang af ansøgningerne var der 130 fuldstændige ansøgninger tilbage. De syv øvrige ansøgninger er enten trukket tilbage under sagsbehandlingen eller afvist af Energistyrelsen, da de ikke lever op til de krav, der gælder for puljen.
Der er givet tilsagn om tilskud til 91 projekter. Tilskuddet til de 91 projekter vil give hurtigt bredbånd til 4.602 adresser fordelt på 39 kommuner rundt om i landet. Det gennemsnitlige tilskud er 23.593 kr. pr. adresse.
Projekterne inkluderer 2.745 boliger, 137 sommerhuse, 35 virksomheder samt 1.674 adresser, hvor der både er en bolig og en virksomhed.
Fordeling på Regioner:

Region                         Adresser                  Tilskud                        Gennemsnit   
Hovedstaden               387                        4.494.057                            11.613
Midtjylland                  1.188                     36.953.391                           31.106
Nordjylland                 345                        11.088.911                            32.142
Sjælland                       1.756                      39.346.347                          22.407
Syddanmark                926                        16.690.750                          18.025
I alt                             4.602                  108.573.456                    23.593

Note: To af projekterne fordeler sig over to forskellige regioner. I det ene projekt ligger 11 pct. af adresserne i Region Syddanmark, mens 89 pct. ligger i Region Midtjylland. Dette projekt er i tabellen talt med under region Midtjylland. I et andet projekt ligger 2 pct. af adresserne i Region Midtjylland, mens 98 pct. ligger i Region Syddanmark. Dette projekt er i tabellen talt med under Region Syddanmark.
Ud over de 91 projekter, som har modtaget tilsagn om fuldt tilskud, gives der i 2018 tilsagn fra bredbåndspuljen om delvist tilskud til en enkelt ansøgning.
Danmarkskort med information om de projekter, der har fået støtte 

Kommentarer