Haslev

Landdistrikter: Gode forslag i infrastrukturplan

Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Regeringen og Dansk Folkepartis plan for dansk infrastruktur indeholder en række gode forslag, der kan styrke mobiliteten i hele landet, mener Landdistrikternes Fællesråd.

Det er positivt, at regeringen og Dansk Folkeparti i deres netop offentliggjorte infrastrukturplan prioriterer en række projekter uden for de største byer. Sådan lyder reaktionen fra Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.

– Det er meget glædeligt, at der nu er kommet en langsigtet plan for at styrke infrastrukturen i hele landet frem mod 2030. Vi mener, at det er afgørende med investeringer i vejnettet, så vi får styrket fremkommeligheden og skabt en sammenhængende infrastruktur, der binder landet bedre sammen, siger han.

Aftalen om fremtidens veje og baner indeholder en lang række infrastrukturprojekter, der skal sættes i gang i perioden fra 2021 til 2030.

Hos Landdistrikternes Fællesråd hæfter formanden sig særligt ved, at der lægges op til en udvidelse af E45, midler til en ny midtjysk motorvej og udvidelser af motorvejene og ringforbindelserne på Sjælland. Derudover peger Steffen Damsgaard bl.a. på, at det er positivt, at der også investeres i projektet om en tredje Limfjordstunnel samt en række decentrale jernbaneprojekter rundt i landet.

– Vi har brug for en mere effektiv infrastruktur, hvis vi skal fastholde og styrke vækst og bosætning i landdistrikterne, hvor der ofte er længere afstande end i de større byer, siger Steffen Damsgaard.

Han håber derfor også, at regeringen i den nærmeste fremtid forholder sig til, hvordan det overordnede vejnet i provinsen kan styrkes.

– Vi vurderer, der er brug for, at staten fortsat understøtter udviklingen af vejnettet uden hovedstaden – også efter 2030, siger han.

Regeringen indgik onsdag en aftale med Dansk Folkeparti om fremtidens veje og transport. Med aftalen afsættes over 110 mia. kr. i infrastruktur frem mod 2030. Landdistrikternes Fællesråd har anmodet transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) om et møde, bl.a. for at drøfte udmøntningen af nogle af de puljemidler planen afsætter.

Kommentarer