Haslev

læreruddannelsen: Ambitionsniveauet skal hæves

Læreruddannelsen er på en række områder forbedret efter reformen, men ambitionsniveauet bør løftes. Sådan lyder de centrale vurderinger fra den ekspertgruppe, der har evalueret læreruddannelsen. Ministeren vil se på, hvordan uddannelsen kan udvikles, så den kommer på højt internationalt niveau.

Ekspertgruppen vurderer, at intentionerne med reformen af læreruddannelsen fra 2013 på nogle områder er indfriet, mens der er udfordringer på andre.

På den positive side fremhæver ekspertgruppen, at læreruddannelsen i dag fokuserer mere på at klæde de studerende på til at undervise i deres fag. Derudover vurderes det, at praktikken er blevet styrket. Og så er det lykkedes at tiltrække ansøgere til læreruddannelsen med højere karakterer. Ekspertgruppen peger dog på, at det fortsat er væsentligt at have opmærksomhed på, hvordan læreruddannelsen også fremadrettet tiltrækker motiverede studerende.

På den kritiske side viser evalueringen, at læringskulturen på læreruddannelsen ikke er ambitiøs nok. De studerende bliver ikke mødt af tilstrækkelig høje forventninger, og der er for stor forskel på den indsats, de studerende lægger på uddannelsen. Konkret viser evalueringen, at der er for mange studerende, der kommer igennem læreruddannelsen med en for lav studieintensitet.

Ekspertgruppen peger desuden på, at uddannelsen er usammenhængende med mange små moduler, og at det er en svaghed, at forskningsviden ikke inddrages systematisk i undervisningen og i de studerendes bachelorprojekter.

Ifølge ekspertgruppen skal uddannelsen udvikles på en række områder for at leve op til målene om høj kvalitet og tydelig relevans for folkeskolen.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers takker ekspertgruppen for at have leveret et godt grundlag for at udvikle læreruddannelsen.

– Læreruddannelsen er én af de vigtigste, vi har, for her uddanner vi dem, der skal fylde vores børn med viden, mod og nysgerrighed. Det er godt, at uddannelsen på nogle områder er blevet bedre og mere attraktiv for de studerende. Men jeg er bekymret for det faglige niveau og studieintensiteten, som er for lav. Regeringen har høje ambitioner for læreruddannelsen, da vi skal have endnu dygtigere lærere. Nu vil jeg nærlæse evalueringen og drøfte konklusionerne med forligspartierne. Det er afgørende, at vi får en læreruddannelse, som har et højt niveau, og som er på højde med den internationale udvikling, så vi kan tiltrække de dygtigste studerende, siger Tommy Ahlers.

Kommentarer