Land og by

Kommende byrådsmedlemmer skal indlevere kandidatliste

Alle, der er fyldt 18 år og bor i kommunen kan stille op til Faxe Byråd. Man skal blot indlevere en kandidatliste med 25 stillere.

Tirsdag den 21. november er der valg til Faxe Byråd. Hvis du ønsker at blive byrådsmedlem og få indflydelse på forholdene i kommunen, så er det nu, du skal stille op. Der skal vælges 25 medlemmer til byrådet. Valgperioden er fire år fra 1. januar 2018.

Alle, der er fyldt 18 år, bor i kommunen, og er dansk statsborger, kan stille op. Som noget nyt gælder det også umyndiggjorte.

Du kan også stille op, hvis du er statsborger i EU, Island eller Norge, eller hvis du i de sidste tre år forud for valgdagen har haft fast bopæl i Danmark (inklusive Færøerne og Grønland).

For at stille op, skal man udfylde en formular, der kaldes en kandidatliste med en række oplysninger. Formularen kan fås ved henvendelse til valgsekretariatet på rådhuset i Haslev. Her kan man også få vejledning i, hvordan den skal udfyldes.

Partier som ikke er i byrådet i forvejen skal indhente underskrifter fra 25 vælgere, eller såkaldte stillere på kandidatlisteformularen.

Frister for indlevering af kandidatlister kan ses på Faxe Kommunes hjemmeside.

Alle de opstillede lister og kandidater, samt de indgåede valgforbund, offentliggøres den 9. oktober 2017 ved opslag på kommunens hjemmeside og i Borgerservice.

Alle, der kan stille op til valget, har også ret til at stemme. Vælgerne kan brevstemme fra den 10. oktober 2017.

Man kan læse mere om kommunalvalget på kommunens hjemmeside.

Kommentarer