Land og by

Knap hver 10. bliver mobbet i Faxe Kommune

9,9 pct. af eleverne i 4.­-9. klasse på skolerne i Faxe Kommune oplever at blive mobbet. Dermed er Faxe blandt de 20 kommuner, hvor mobning er mest udbredt.

Faxe Kommune er blandt de kommuner, hvor flest børn oplever mobning. Det viser en rapport fra TrygFonden og Børns Vilkår, der med udgangspunkt i Undervisningsministeriets årlige trivselsmålinger kortlægger omfanget af mobning i landets kommuner.

Udbredelsen af mobning i Faxe Kommune er bekymrende, mener direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl.

– Mobning har store konsekvenser for den enkelte. På BørneTelefonen hos Børns Vilkår ser vi en tæt sammenhæng mellem mobning, ensomhed, selvskade og selvmordstanker. På den lange bane kan mobning gå ud over barnets mulighed for at få uddannelse, job og nære sociale relationer i voksenlivet, siger Rasmus Kjeldahl.

– Af den grund bør mobning og trivsel stå øverst på dagsordenen hos samtlige kommunalpolitikere, der interesserer sig for børne- og skoleområdet. Det er et kommunalt ansvar at forebygge mobning ved at sikre, at skolerne har de rette ressourcer og kompetencer til at skabe trygge fællesskaber,” supplerer Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden.

Rapporten kommer med en række anbefalinger til kommunerne og de ansvarlige politikere. De lyder blandt andet, at kommunerne bør bruge de årlige trivselsmålinger til at se, hvordan det står til, og hvor trivslen har brug for et løft. Det er vigtigt at gå systematisk til værks, lyder det fra Rasmus Kjeldahl.

– Lav en handleplan for hele kommunen, hvor I klæder fagfolk på til at arbejde med trivsel, og til at stoppe mobning. Hver skole skal desuden have en antimobbestrategi og her er det afgørende, at man sætter ind over for hele klassens trivsel og ikke bare fokuserer på det enkelte barn,” siger han.

Hele rapporten og dens anbefalinger ses på www.bornsvilkar.dk.

Fakta om mobning i Faxe Kommune

9,9 pct. af eleverne i 4.-9. klasse oplever at blive mobbet. Det er flere end landsgennemsnittet på 8,3 pct. Faxe Kommune hører til blandt de 20 kommuner, hvor flest elever oplever at blive mobbet. Der er sket en forbedring siden 2014/2015, hvor 11,2 pct. af 4.-9. klasses eleverne i Faxe Kommune oplevede at blive mobbet.

  • Så mange bliver mobbet: 9,9 procent.
  • Så mange bliver mobbet på skolen med mindst mobning: 8,2 procent.
  • Så mange bliver mobbet på skolen med mest mobning 12,9 procent.
  • Omfang af mobning i 2014/2015: 11,2 procent.

Kommentarer