Karise

Karise skal have et helt nyt vandværk

Byrådet i Faxe Kommune har vedtaget Lokalplan 200-23 for et helt nyt tidssvarende vandværk i Karise.

Karise Vandværks nuværende anlæg er utidssvarende, og der er derfor behov for at der opføres et nyt tidssvarende vandværk med en ny placering.

Der er tale om et mindre lokalplanområde på 4171 kvadratmeter. Lokalplanen har udlagt et byggefelt med plads til en vandværksbygning og en 25 meter høj mast, som vil gøre det muligt at fjernaflæse vandmålere.

Lokalplanen er udarbejdet som en åben plan, som giver mest mulig valgfrihed af arkitektur og bygningsmaterialer. Der er udlagt et byggefelt i områdets vestlige del, således at der holdes afstand til naboen mod øst.

Derudover er der fastsat en byggelinje mod naboen, så parkering ikke anlægges op af skel. Overkørslen anlægges til Møllevej, umiddelbart øst for tennisbanerne.

Lokalplan 200-23 for nyt vandværk i Karise har været i offentlig høring i perioden fra den 6. september 2016 til 1. november 2016. Da naboer til lokalplanområdet ikke blev gjort opmærksom på den offentlige høring, blev høringen forlænget med 8 uger med høringsfrist den 4. januar 2017.

Kommentarer