Debat

Kære alle byrådsmedlemmer

Valgperioden er nu snart slut og der lægges an til en ny periode. I den forbindelse ved jeg godt over en bred kam siger jer tak for det store arbejde i har lagt i vores kommune de sidste 4 år.

Indsendt af John Hesager Langhorn, Skolebestyrelsesmedlem i Midtskolen.

Selvom vi hver især kan remse områder op, der kan forbedres, er det som alt andet i samfundet, en prioritering.

Som medlem af skolebestyrelsen i Midtskolen. Vil jeg godt pege på nogle områder inden for skolevæsnet i Faxe Kommune hvor vi er udfordret. Og hermed opfordre det kommende byråd til.

En vurdering, og beslutning i byrådet om

  • Kortere skoledage uden det går ud over lektiecafeén

En lektiecafe skal være for alle elever og der skal være tale om tid til fordybelse, ikke bare at lave de lektier, som læreren har givet for. Det bør defineres som en fordybelsestid og laver nogle brede rammer, som hver enkelt afdeling kan udfylde, så de tilpasses de lokale behov

  • Mindre vikardækning, flere lærertimer
  • Flere resurser til støtte i klasser der er socialt udfordret
  • Flere resurser til 0 og 1 klasse, så de bliver støttet i skoleparathed
  • Foredrag til forældre, der kan støtter op ved skolestart, mellemtrinet og udskolingen.
  • Øget fokus på afgangseleverne
  • Mindre faglige resurser i den sidste del af tiden i børnehaven. Men flere resurser til udvikling af de sociale færdigheder som gør kommende elever skoleparat.

Jeg håber i vil se på de problemstillinger jeg har listet op. For det vil skabe noget mere ro på skolerne i    Faxe Kommune, og derved højne det sociale og faglige niveau.

Kommentarer