Land og by

Kæmpefejl i den kommunale udligning vil blive rettet i 2019

Indenrigs- og økonomiminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille barsler med en reform af den kommunale udligningsordning.

Tirsdag den 9. januar var indenrigs- og økonomiminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) indkaldt til et såkaldt lukket samråd om en regnefejl i Indenrigsministeriet, der blandt andet har betydet at Næstved, Vordingborg og Faxe kommuner til sammen er blevet snydt for omkring 186 millioner i kommunal udligning siden 2007. Staten har ved en fejl kategoriseret højtuddannede udlændinge som udlændinge uden erhvervsuddannelse.

På samrådet sagde ministeren, at han barsler med et udspil til en reform af hele det kommunale udligningssystem. Det fortæller socialdemokraten Magnus Heunicke til Dagbladet.

Læs også: Minister skal tage stilling til grov regnefejl

– Ifølge ministeren venter man på, at ministeriets såkaldte finansieringsudvalg, der har kigget på udligningssystemet i tre år, kommer med et forslag til en reform af hele udligningssystemet. Og det svar, vi har fået er, at de vil komme med deres forslag til en reform inden længe, og så skal vi i gang med at forhandle om det politisk, siger Magnus Heunicke til Dagbladet.

Hvis den nye udligningsordning skal have effekt fra næste år, skal den være færdigforhandlet i løbet af foråret og senest den 1.juli, hvor kommunerne begynder at lægge budget for næste år.

– Så det haster med et udspil, så vi kan komme i gang med at lave en aftale omkring det her. Det er rimelig komplekst område, så det vil tage tid både at komme med udregninger på de forslag, der kommer fra finansieringsudvalget, og derefter forhandle en aftale hjem politisk, siger Magnus Heunicke.

Højtuddannede udlændinge

De mange penge, som kommunerne i Region Sjælland er blevet snydt for, er gået til de rige hovedstadskommuner. Her bor der mange højtuddannede nordmænd, svenskere og amerikanere, der er blevet kategoriseret som uuddannede udlændinge, hvilket har udløst penge til hovedstadskommunerne i mellemkommunal udligning.

Ifølge tal, som firmaet Dataproces har foretaget for Nordjyske, så er kommunerne i Region Sjælland tilsammen gået glip af i alt 963 millioner kroner siden 2007. Faxe Kommune er ifølge TV Øst alene blevet snydt for 52 millioner kroner.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har ifølge Nordjyske kendt til regnefejlen siden efteråret 2014.

– De rige hovedstadskommuner har fået pengene. Jeg mener ikke, at de skal betale. Det må være staten, der skal rette fejlen. Og betale. Man har været klar over fejlen i tre år, men intet er sket. Det er ikke rimeligt, har den konservative gruppeformand i Næstved byråd, Helge Adam Møller tidligere udtalt i forbindelse med regnefejlen.

Kommunerne forlanger penge retur

Faxe, Vordingborg, Næstved, Slagelse, Sorø, Guldborgsund og Lolland kommuner har skrevet til ministeriet og krævet, at fejlen bliver rettet op. ifølge Næstveds borgmester Carsten Rasmussen (S) vil kommunerne i yderste konsekvens anlægge sag for at få penge retur fra staten.

Ministeren: Glem erstatning

Men Økonomi- og indenrigsministeren udtalte i det lukkede samråd at kommunerne ifølge loven ikke kan få penge retur, på trods af at der er tale om en fejl. Han henviste ifølge nichemediet NB Økonomi til udligningsloven, hvori der står, ’Når der er givet meddelelse om et endeligt opgjort tilskud eller bidrag efter denne lov, har en kommunalbestyrelse ikke krav på at få ændret tilskuddet eller bidraget, hvis der efterfølgende konstateres fejl i beregningsgrundlaget’.

– Det svar, vi har fået fra Indenrigs- og økonomiministeren var, at kommunerne ifølge hans opfattelse ikke havde noget retskrav på at få pengene retur, selv om der var begået en fejl, siger Magnus Heunicke (A), der deltog i samrådet til Dagbladet.

Kommentarer